Інформація для вступників на ОКР бакалавр

Бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Вступ на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра осіб з повною загальною середньою освітою.

Вартість навчання українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб – контракт

Відповідно до ст.64 Закону України «Про вищу освіту» та враховуючи фактичний попит на фахівців за окремими спеціальностями, встановлюється розмір вартості навчання українських студентів, які будуть зараховані (в тому числі переведені з інших навчальних закладів, з інших спеціальностей та поновленні на навчання) на контрактній основі у 2015/2016 навчальному році, окремо за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки, галузями знань та формами навчання ( додаток №1 ).

Додаток № 1 до розпорядження № 5-55 від 19.05.2014 року.

Шифр Назва галузі знань Код Назва напряму підготовки бакалавра Вартість навчання за рік, грн.
Денна форма навчання Заочна форма навчання
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 6.051003 Приладобудування 8600 6000
Вартість за один рік навчання українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття освітніх рівнів спеціаліста та магістра (контракт на 5,6 курс)
Шифр Назва галузі знань Код Назва спеціальності підготовки спеціалістів та магістрів Вартість навчання за рік, грн.
Денна форма навчання Заочна форма навчання
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 7.05100304 Прилади і системи екологічного моніторингу 10400 6000
8.05100304 Прилади і системи екологічного моніторингу 10400 6000