Вдосконалення засобу і методу імпульсної термографії на основі джоульвого тепла

Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 8.05100304 – Прилади і системи екологічного моніторингу.

Виконала: студентка 6 курсу, групи ПН-51м
Женілова Анастасія Данилівна

Науковий керівник: проф., д. т. н., Защепкіна Н. М.

Рецензент: доцент., к. т. н.,  Аврутов В. В.

Анотація

Метою даного дослідження є зменшення впливу нагрівання об’єктів дослідження джоулевим теплом та зміни їх параметрів під час вимірювання термографом, а також підвищення точності вимірювання теплофізичних параметрів матеріалів конструктивних елементів і вузлів оптоелектроніки при їх термографії на основі нагріву джоулевим теплом.

Об’єктом дослідження даної магістерської дисертації є процес формування зображення на поверхні фотоелектричних сонячних батарей при виділенні джоульового тепла.

Предмет дослідження – засіб та метод імпульсної термографії на основі джоульового тепла.

Основним завданням даної дисертації є обґрунтування обраного методу зменшення впливу нагріву об’єктів дослідження джоулевим теплом, що доводиться теоретично а також експериментально.

Це завдання реалізується шляхом виконання наступних етапів:

1) Аналіз питання застосування інфрачервоної термографії для контролю дефектів сонячних батарей;

2) Створення математичної моделі нагрівання та розповсюдження теплового імпульсу в кремнієвій пластині;

3) Експериментальне дослідження дефектів кремнієвих монокристалічних сонячних елементів методом інфрачервоної термографії при формуванні в них однократного теплового імпульсу;

4) Розробка комп’ютерної програми для розрахунків отриманих результатів;

5) Отримання та аналіз залежності похибки вимірювання геометричних розмірів дефекту та температури від тривалості та енергії теплового імпульсу;

Більшість сучасних сонячних панелей виготовляється з крупнозернистого полікристалічного кремнію, який в свою чергу являється не однорідним. Визначення природи неоднорідності кремнію дозволяє розуміти причини зниження ефективності роботи цих панелей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ