ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів

Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі

15 –Автоматизація і приладобудування

по спеціальності

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

спеціалізації

Інформаційно-вимірювальні технології екологічного моніторингу

і включає наступні напрями:

  1. Технології прогнозування стану навколишнього природного середовища.
  2. Інформаційно-вимірювальні технології екологічного моніторингу.
  3. Інформаційно-вимірювальні системи контролю промислових технологій.

 

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем

 

Прізвище  та ініціали аспіранта Рік вступу до аспірантури Тема дослідження Науковий керівник
Томашук О.С. 2015 Вдосконалення методу та пристрою для контролю параметрів дроту в процесі високотемпературного волочіння Проф. Порєв В.А.
Наконечний О.А. 2016 Вдосконалення методу та пристрою контролю якості харчових продуктів Проф. Защепкіна Н.М.
Мелконян А.А. 2016 Вдосконалення методу та пристрою визначення гігроскопічних властивостей матеріалів Проф. Защепкіна Н.М.
Гречуха Ю.С. 2017 Вдосконалення методу та пристрою визначення розмірів і складу відходів промисловості Проф. Защепкіна Н.М.
Бондар К.В. 2017 Підвищення чутливості оптико-електронної системи виявлення дефектів прецизійних оптичних деталей Доц. Маркін М.О.
Морозова І.В. 2017 Вдосконалення імпульсного методу контролю дефектів пластин кремнію у коронному розряді Проф. Порєв В.А.

 

Вступникам до аспірантури у 2018 році на 2018/2019 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

 

п/п

Назва теми Зміст завдання Науковий керівник
1. Технології екологічного моніторингу та прогнозування стану навколишнього природного середовища Вдосконалення підходів до створення нових  технологій контролю  концентрацій шкідливих речовин у викидах сміттєспалювальних заводів. Проф. Порєв В.А.
3. Інформаційно-вимірювальні технології контролю прецизійних деталей –                     контроль геометричних розмірів оптичних деталей;

–                     контроль параметрів оптичних деталей;

–                     контроль дефектів оптичних деталей;

–                     параметри інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ та КМОП

Доц. Маркін М.О.

 

Етапи вступної кампанії 2018

Етапи вступної кампанії (вступники на основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про
повну загальну середню освіту
02 липня – 27 липн
2018 року
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні
випробування (співбесіду)
20 липня 2018 року,
1800
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного
рівня «молодший спеціаліст»
24 липня 2018 року,
1800
Закінчення прийому заяв та документів на основі ЗНО 26 липня 2018 року,
1800
Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань (співбесід) 21 липня – 26 липня
2018 року
Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань для вступників на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
25 липня – 31 липня
2018 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до
зарахування на місця державного замовлення
не пізніше 01 серпня
2018 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 1800 06 серпня 2018 року
Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування  на місця, що  фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 1300 17 серпня 2018 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 1200 07 серпня 2018 року
за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше18 серпня 2018 року

Розклад роботи Приймальної комісії «КПІ ім. Ігоря Сікорського» під час прийому документів

 

   Термін    Дні прийому документів    Години
   02-11 липня 2018 року    Понеділок – п’ятниця    1400-1700
   12-26 липня 2018 року    Понеділок – п’ятниця    900-1800
   Субота    1000-1300
   Неділя    Вихідний
   27-31 липня 2018 року    Понеділок, четвер    1400-1700
   П’ятниця    1000-1300
   Субота, неділя    Вихідний
   01–06 серпня 2018 року    Середа – понеділок    900-1800
   07 серпня 2018 року    Вівторок    1200-1800
   08-22 серпня 2018 року    Понеділок, середа, четвер    1400-1700
   Вівторок, п’ятниця    1000-1300
   Субота – неділя*    Вихідний
   Cвяткові дні    Вихідний

Увага: у розкладі роботи можливі зміни

 

 

До уваги науково-педагогічних працівників та аспірантів кафедри НАЕПС!

Засідання кафедри відбудеться 15 лютого 2017 р. о 14-30.

Порядок денний

  1. Звіти аспірантів кафедри. (Кушнір Г., Мелконян А., Наконечний О., Томашук О., Кущовий С.)
  2. Звіт голови про захист ДЕК ОКР «Спеціаліст».
  3. Підготовка до ДП «Бакалавр» ст. викл. Медяний Л.П.
  4. Затвердження атестаційних комісій.
  5. Звіт НПП, щодо участі в формуванні бази TELEF.