ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів

Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі 15 –Автоматизація і приладобудування по спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка спеціалізації Інформаційно-вимірювальні технології екологічного моніторингу і включає наступні напрями: Технології прогнозування стану навколишнього природного середовища. Інформаційно-вимірювальні технології екологічного моніторингу. Інформаційно-вимірювальні системи контролю промислових технологій.   Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри наукових, аналітичних …

Етапи вступної кампанії 2018

Етапи вступної кампанії (вступники на основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)

Аспірантура та докторантура

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних  закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну  науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.   Підготовка …

Розклад роботи Приймальної комісії «КПІ ім. Ігоря Сікорського» під час прийому документів

Розклад роботи Приймальної комісії «КПІ ім. Ігоря Сікорського» під час прийому документів

Підготовка фахівців

Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем проводить навчання за всіма освітніми та освітньо-науковими рівнями.

До уваги науково-педагогічних працівників та аспірантів кафедри НАЕПС!

Засідання кафедри відбудеться 15 лютого 2017 р. о 14-30. Порядок денний Звіти аспірантів кафедри. (Кушнір Г., Мелконян А., Наконечний О., Томашук О., Кущовий С.) Звіт голови про захист ДЕК ОКР «Спеціаліст». Підготовка до ДП «Бакалавр» ст. викл. Медяний Л.П. Затвердження атестаційних комісій. Звіт НПП, щодо участі в формуванні бази TELEF.