ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів

Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі

15 –Автоматизація і приладобудування

по спеціальності

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

спеціалізації

Інформаційно-вимірювальні технології екологічного моніторингу

і включає наступні напрями:

  1. Технології прогнозування стану навколишнього природного середовища.
  2. Інформаційно-вимірювальні технології екологічного моніторингу.
  3. Інформаційно-вимірювальні системи контролю промислових технологій.

 

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем

 

Прізвище  та ініціали аспіранта Рік вступу до аспірантури Тема дослідження Науковий керівник
Томашук О.С. 2015 Вдосконалення методу та пристрою для контролю параметрів дроту в процесі високотемпературного волочіння Проф. Порєв В.А.
Наконечний О.А. 2016 Вдосконалення методу та пристрою контролю якості харчових продуктів Проф. Защепкіна Н.М.
Мелконян А.А. 2016 Вдосконалення методу та пристрою визначення гігроскопічних властивостей матеріалів Проф. Защепкіна Н.М.
Гречуха Ю.С. 2017 Вдосконалення методу та пристрою визначення розмірів і складу відходів промисловості Проф. Защепкіна Н.М.
Бондар К.В. 2017 Підвищення чутливості оптико-електронної системи виявлення дефектів прецизійних оптичних деталей Доц. Маркін М.О.
Морозова І.В. 2017 Вдосконалення імпульсного методу контролю дефектів пластин кремнію у коронному розряді Проф. Порєв В.А.

 

Вступникам до аспірантури у 2018 році на 2018/2019 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

 

п/п

Назва теми Зміст завдання Науковий керівник
1. Технології екологічного моніторингу та прогнозування стану навколишнього природного середовища Вдосконалення підходів до створення нових  технологій контролю  концентрацій шкідливих речовин у викидах сміттєспалювальних заводів. Проф. Порєв В.А.
3. Інформаційно-вимірювальні технології контролю прецизійних деталей –                     контроль геометричних розмірів оптичних деталей;

–                     контроль параметрів оптичних деталей;

–                     контроль дефектів оптичних деталей;

–                     параметри інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ та КМОП

Доц. Маркін М.О.

 

Вступ на 5 курс (магістратура)

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 5 курс. Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на 5 курсі триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання – освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки – це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

При вступі до магістратури кафедри НАЕПС ти можеш отримати професійні компетенції та диплом магістра за наступними рівнями фахової підготовки:

  • «Магістр» термін навчання: 1 рік 4 міс., освітньо-професійна програма магістерської підготовки; кваліфікація: 2149.2 – інженер з розроблення, налагодження й випробувань.
  • «Магістр» термін навчання: 1 рік 9 міс., освітньо-наукова програма магістерської підготовки, кваліфікація: 2419.2 – інженер-дослідник.

Тоді тобі потрібно подати документи з 2 липня по 3 серпня та скласти вступні випробування (перший етап випробувань – з 7 липня по 14 липня, другий етап – з 4 серпня по 10 серпня). Таких випробувань два – вступне фахове випробування та іноземна мова.

Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, правові елементи, які пов’язані із можливостями для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2018 році.

У 2018 році приймаються результати єдиного фахового вступного випробування 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, німецької та французької мов. Оцінки з англійської, німецької та французької мов приймаються лише з результатів єдиного вступного іспиту 2018 року. Подати заяву ти маєш з 2 по 9 липня, а скласти випробування 11 липня (іноземна мова) та 13 липня (право та загальні навчальні правничі компетентності).

Програма вступного випробування з іноземної мови

Етапи вступної кампанії 2018

Етапи вступної кампанії (вступники на основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про
повну загальну середню освіту
02 липня – 27 липн
2018 року
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні
випробування (співбесіду)
20 липня 2018 року,
1800
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного
рівня «молодший спеціаліст»
24 липня 2018 року,
1800
Закінчення прийому заяв та документів на основі ЗНО 26 липня 2018 року,
1800
Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань (співбесід) 21 липня – 26 липня
2018 року
Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань для вступників на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
25 липня – 31 липня
2018 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до
зарахування на місця державного замовлення
не пізніше 01 серпня
2018 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 1800 06 серпня 2018 року
Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування  на місця, що  фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 1300 17 серпня 2018 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 1200 07 серпня 2018 року
за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше18 серпня 2018 року

Розклад роботи Приймальної комісії «КПІ ім. Ігоря Сікорського» під час прийому документів

 

   Термін    Дні прийому документів    Години
   02-11 липня 2018 року    Понеділок – п’ятниця    1400-1700
   12-26 липня 2018 року    Понеділок – п’ятниця    900-1800
   Субота    1000-1300
   Неділя    Вихідний
   27-31 липня 2018 року    Понеділок, четвер    1400-1700
   П’ятниця    1000-1300
   Субота, неділя    Вихідний
   01–06 серпня 2018 року    Середа – понеділок    900-1800
   07 серпня 2018 року    Вівторок    1200-1800
   08-22 серпня 2018 року    Понеділок, середа, четвер    1400-1700
   Вівторок, п’ятниця    1000-1300
   Субота – неділя*    Вихідний
   Cвяткові дні    Вихідний

Увага: у розкладі роботи можливі зміни

 

 

Програма додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра по спеціальності 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”

ПРОГРАМА

додаткового випробування

для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальностей
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
по спеціалізаціям
«Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів»
«Медичні прилади і системи»
«Комп’ютерно-інтегровані технології приладів точної механіки»
«Інформаційні технології та вимірювальні системи точної механіки»
«Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування»
«Інформаційно-вимірювальні технології екологічного моніторингу»
«Комп’ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики»
Завантажити

ПРОГРАМА

вступного випробування
з іноземної мови

ЗАВАНТАЖИТИ

Структура вступного іспиту з іноземної мови

Формат встпуного іспиту до магістратури охоплює всі види мовленнєвої діяльності. Іспит складається з двох частин – письмової роботи та усної відповіді.

Письмова робота виконується протягом 60 хв. і включає наступні завдання:

1. Аудіювання і виконання завдань, спрямованих на контроль, розуміння пакету (1000 знаків; 2 завдання по 5 питань).
2. Читання і розуміння тексту за фахом (1200 знаків). Виконання завдань до тексту (5 питань).
3. Письмовий переклад тексту за фахом (1200 знаків).
4. Письмо. Написання листа-заявки на прияняття на роботу.

Усна відповідь:

1. Монологічне мовлення за професійно орієнтованою тематикою.
2. Діалогічне мовлення за цією темою (бесіда з екзаменатором).

Критерії оцінювання приведені наприкінці програми