Вступ на 1 курс (за сертифікатом ЗНО)

Бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Кафедра НАЕПС проводить підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”, спеціалізація: “Інформаційно-вимірювальні технології екологічного моніторингу”.
Термін навчання: 3 роки 10 міс., кваліфікація: 3119 – фахівець з інформаційно-вимірювальної техніки.

Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, правові елементи, які пов’язані із можливостями для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2018 році.

Перелік документів для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, творчих конкурсів) для вступу до КПІ ім. Ігоря Сікорського

Етапи вступної кампанії 2018

Додаткова інформація для вступників:

Етапи вступної кампанії 2018

Етапи вступної кампанії (вступники на основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про
повну загальну середню освіту
02 липня – 27 липн
2018 року
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні
випробування (співбесіду)
20 липня 2018 року,
1800
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного
рівня «молодший спеціаліст»
24 липня 2018 року,
1800
Закінчення прийому заяв та документів на основі ЗНО 26 липня 2018 року,
1800
Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань (співбесід) 21 липня – 26 липня
2018 року
Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань для вступників на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
25 липня – 31 липня
2018 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до
зарахування на місця державного замовлення
не пізніше 01 серпня
2018 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 1800 06 серпня 2018 року
Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування  на місця, що  фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 1300 17 серпня 2018 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 1200 07 серпня 2018 року
за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше18 серпня 2018 року

Розклад роботи Приймальної комісії «КПІ ім. Ігоря Сікорського» під час прийому документів

 

   Термін    Дні прийому документів    Години
   02-11 липня 2018 року    Понеділок – п’ятниця    1400-1700
   12-26 липня 2018 року    Понеділок – п’ятниця    900-1800
   Субота    1000-1300
   Неділя    Вихідний
   27-31 липня 2018 року    Понеділок, четвер    1400-1700
   П’ятниця    1000-1300
   Субота, неділя    Вихідний
   01–06 серпня 2018 року    Середа – понеділок    900-1800
   07 серпня 2018 року    Вівторок    1200-1800
   08-22 серпня 2018 року    Понеділок, середа, четвер    1400-1700
   Вівторок, п’ятниця    1000-1300
   Субота – неділя*    Вихідний
   Cвяткові дні    Вихідний

Увага: у розкладі роботи можливі зміни

 

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО

Спеціальність для вступу на освітній рівень «бакалавра» Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

1. Українська мова та література 100
2. Математика не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
3. Фізика  або Іноземна мова не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів

Інформація щодо розрахунку конкурсного балу для вступу на 1 курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти приведено в п.6.4 Правил прийому.

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ

Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти:

Хочете навчатися у технічному ВУЗі? Обирайте кафедру НАЕПС!!!

ivtem

Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем КПІ ім. Ігоря Сікорського за бюджетною формою навчання готує фахівців (бакалаврів, магістрів, докторів філософії), які володіють методологією наукових досліджень, специфікою технічних засобів моніторингу довкілля, розуміють сучасні екологічні проблеми, причини їх виникнення та можливі наслідки, орієнтуються в новітніх напрямах інформаційно-вимірювальних технологій екологічного моніторингу.

Прийнята кафедрою концепція підготовки фахівців орієнтована на забезпечення реальних перспектив застосування отриманих знань в сучасних умовах, що досягається збалансованим навчальним планом, основу якого складають традиційні для провідного технічного університету дисципліни: вища математика, цифрова електроніка та мікропроцесори, аналогова схемотехніка, інформатика, офісні комп’ютерні технології тощо.

Відповідно до сучасних реалій біля 20% навчального матеріалу становлять дисципліни економіко-управлінського спрямування (економіка, маркетинг, менеджмент, сертифікація) та іноземна мова професійного спрямування.

Основу фахової компоненти навчального плану кафедри становлять такі дисципліни:

 • Теоретичні основи інформаційно-вимірювальних технологій;
 • Інформаційно-вимірювальні системи на ПЗЗ (CCD);
 • Новітні інформаційно – вимірювальні технології;
 • Прилади контролю якості харчових продуктів;
 • Екологічна безпека та екологічний аудит;
 • Геоінформаційні технології.

11092-NN3OU7На кафедрі обладнані сучасні навчальні лабораторії: фотовольтаїки та цифрової електроніки, екологічного моніторингу, схемотехніки та вимірювальних перетворювачів, а також лабораторії дослідження властивостей матеріалів та кабінет комп’ютерних технологій.

На кафедрі створена єдина на сьогодні в Україні навчально-наукова лабораторія телевізійної інформаційно-вимірювальної техніки з повним циклом інструментального забезпечення унікальних і високоточних вимірювань — від сучасних апаратно-програмних засобів вимірювання до належного метрологічного забезпечення, на базі якої співробітники та аспіранти проводять наукові дослідження, а студенти виконують лабораторні роботи.

Місця працевлаштування наших випускників в Україні:

 • Пошук роботипосади державних службовців в Державних управліннях охорони навколишнього природного середовища та в Державних екологічних інспекціях, які створені в кожній області, а також в м. Києві;
 • наукові та інженерні посади в екологічних підрозділах енергогенеруючих підприємств та підприємств важкої промисловості, а також в різних галузях народного господарства (у військовій справі, в астрономії, в медичній діагностиці, на транспорті, в біотехнологіях, в мікроелектроніці, в криміналістиці, в задачах екологічного моніторингу тощо;
 • викладацькі посади у ВНЗ України (з дипломом магістра);
 • кращі випускники отримують направлення в аспірантуру.

Екологічний моніторингЕкологічний моніторинг на базі інформаційно-вимірювальних технологій сьогодні, а також в довгостроковій перспективі, є одним із безумовних пріоритетів країн ЄС, який, зокрема, визначає структуру європейського ринку праці, що не може не впливати на формування ринку праці України.

Тестування з математики, фізики або іноземної мови, української мови.

 

З питань, пов’язаних з навчанням на кафедрі, звертатися:

03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, кафедра НАЕПС; http://ivstem.kpi.ua

Приймальна; тел. 044- 204-85-03;            e-mail: kpi_naeps@ukr.net

Завідувач кафедри, тел. 044- 204-85-03;   e-mail: kugaran@gmail.com

доктор технічних наук, професор Порєв Володимир Андрійович

Attachments

Вступ до кафедри НАЕПС КПІ ім. Ігоря Сікорського

КПИ 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – 15 “АВТОМАТИЗАЦІЯ І ПРИЛАДОБУДУВАННЯ”

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – 152 “МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА”

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ – “ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ”

Приймаємо на навчання за освітніми рівнями:

 • бакалавр (3 роки 10 місяців); ліцензовані обсяги – 45 (денна), 15 (заочна)
 • бакалавр зі скороченим терміном навчання (2 роки 10 місяців) на основі диплому молодшого спеціаліста; ліцензовані обсяги – 10 (денна), 10 (заочна)
 • магістр (1 рік 10 місяців); ліцензовані обсяги – 20 (денна)
 • доктор філософії (PhD), аспірантура (4 роки)

Навчання безкоштовне*

 

В Україні сьогодні гостра потреба в спеціалістах, які розуміють екологічні проблеми, причини їх виникнення та наслідки, орієнтуються в сучасних інформаційних та інформаційно-вимірювальних технологіях, в технічних засобах екологічного моніторингу.

Концепція підготовки фахівців орієнтована на забезпечення реальних перспектив застосування отриманих знань в сучасних умовах, що досягається збалансованим навчальним планом, основу якого складають традиційні для провідного технічного університету дисципліни: математика, хімія, інформатика, програмування, цифрова електроніка та мікропроцесори, аналогова схемотехніка, метрологія, офісні комп’ютерні технології тощо.

Відповідно до сучасних реалій біля 20% навчального матеріалу становлять дисципліни економіко-управлінського спрямування (економіка, маркетинг, менеджмент, якість та сертифікація), а також іноземна мова професійного спрямування.

Основні  фахові дисципліни кафедри:

 • Основи метрології та інформаційно-вимірювальної техніки
 • Геоінформаційні системи екологічного моніторингу
 • Моделювання інформаційно-вимірювальних систем
 • Системи автоматизованого проектування (САПР)
 • Телевізійні інйформаційно-вимірювальні системи
 • Прилади контролю якості харчових продуктів
 • Обчислювальна техніка та програмування
 • Наноматеріали, технології та наносенсори
 • Інформаційні технології в екології
 • Технології сонячної енергетики
 • Мікропроцесорна техніка
 • Екологічна безпека
 • Екологічний аудит

тел. кафедри: 204-85-03; 204-95-43; http://ivstem.kpi.ua;

e-mail: kpi_naeps@ukr.net; e-mail:kugaran@gmail.com

Працевлаштування

cropped-logo_IBCTEM_color_rgb.pngСЬОГОДНІ – КАФЕДРАNAEPS

НАУКОВИХ, АНАЛІТИЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПРИЛАДІВ І СИСТЕМ

з 1.09.2016 р.

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ:

 • посади державних службовців в державних структурах, в державних екологічних інспекціях, які створені в кожній області, а також в екологічних відділах районних і обласних державних адміністрацій,
 • наукові та інженерні посади у відділах метрології і стандартизації підприємств різної форми власності,
 • посади наукових співробітників ДП «Укрметртестстандарт»,
 • інженерні посади в екологічних підрозділах енергогенеруючих підприємств та підприємств важкої промисловості,
 • викладацькі посади у ВНЗ України (з дипломом магістра, PhD);

 

ОРІЄНТИРИ ФАХУ ПО РИНКУ ПРАЦІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТРУКТУРІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ, ДЕ ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ Є  ОДНИМ ІЗ ПРІОРИТЕТІВ КРАЇН ЄС

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ»

 

РОБОТА СЬОГОДНІ,

РОБОТА ЗАВТРА,

РОБОТА ЗАВЖДИ!

 

А ще ми будемо знати, що їмо, п’ємо та чим дихаємо

ЗНО: українська мова та література, фізика, математика

03056, м. Київ-56, пр.Перемоги, 37, корп. 16, кімн.156.

Метро “Політехнічний інститут”;

Детальну інформацію можна отримати на кафедрі

http://naeps.kpi.ua; http://ivstem.kpi.ua e-mail: kpi_naeps@ukr.net;

телефони: 204-85-03; 204-95-43;

Завідувач кафедри e-mail: kugaran@gmail.com;       068-361-19-21