Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти:
 

Спеціальність

 

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

 

Вага предметів*

Вага атестату**

Вага бала за особливі успіхи***

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Код

Назва

Спеціалізація

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Інформаційно-вимірювальні системи та технології екологічного моніторингу

 1. Українська мова та література 0,2 0,05 0,05 100
2. Фізика 0,35 100 за умови, що один із профільних не нижче 140
3. Математика 0,35 100 за умови, що один із профільних не нижче 140

* Вага предметів сертифікату ЗНО

** Вага атестату про повнузагальну освіту

*** Вага бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукр. учнівських олімпіад, призерам III етапу Всеукр. конкурсу-захисту НДР учнів – членів МАН України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів цього ВНЗ

Інформація для вступників на ОКР бакалавр

Бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Вступ на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра осіб з повною загальною середньою освітою.

Вартість навчання українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб – контракт

Відповідно до ст.64 Закону України «Про вищу освіту» та враховуючи фактичний попит на фахівців за окремими спеціальностями, встановлюється розмір вартості навчання українських студентів, які будуть зараховані (в тому числі переведені з інших навчальних закладів, з інших спеціальностей та поновленні на навчання) на контрактній основі у 2015/2016 навчальному році, окремо за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки, галузями знань та формами навчання ( додаток №1 ).

Додаток № 1 до розпорядження № 5-55 від 19.05.2014 року.

Шифр Назва галузі знань Код Назва напряму підготовки бакалавра Вартість навчання за рік, грн.
Денна форма навчання Заочна форма навчання
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 6.051003 Приладобудування 8600 6000
Вартість за один рік навчання українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття освітніх рівнів спеціаліста та магістра (контракт на 5,6 курс)
Шифр Назва галузі знань Код Назва спеціальності підготовки спеціалістів та магістрів Вартість навчання за рік, грн.
Денна форма навчання Заочна форма навчання
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 7.05100304 Прилади і системи екологічного моніторингу 10400 6000
8.05100304 Прилади і системи екологічного моніторингу 10400 6000