Науково-дослідна практика магістрантів 2018

До уваги студентів VI курсу групи ПН-41

Залік з науково-дослідної практики відбудеться

07.03.2018 р. о 12:00 в аудиторії 2-4-1.

На залік обов’язково мати:

  • завдання на практику (із підписом наукового керівника диплому);
  • звіт з виконання практики (із підписом наукового керівника диплому);
  • щоденник практики (із печатками та підписами керівників від підприємства та наукового керівника; всі сторінки і поля щоденника обов’язково повинні бути заповнені);
  • відгук наукового керівника диплому на звіт з практики (повний аркуш А4 із підписом);
  • залікова книжка.

Пам’яті видатного науковця і педагога Порєва Володимира Андрійовича

15 лютого 2018 року на 71-му році після тяжкої хвороби пішов з життя Володимир Андрійович Порєв,
завідувач кафедри наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем КПІ ім. Ігоря Сікорського,
доктор технічних наук, професор.

В 1970 р. закінчив радіофізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Працював за направленням в НДІ “Квант”, а з 1977 р. працює в НТУУ “КПІ”.

В березні 2006 року обраний завідувачем кафедри наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем НТУУ “КПІ”.

Володимир Андрійович автор понад 200 наукових праць, з яких 70 авторські свідоцтва і патенти. Під керівництвом Порєва  В.А. захищено 9 кандидатських дисертацій.

Він є засновником нового для України напряму телевізійної пірометрії. Наукова школа “Перспективні сенсорні та інформаційно-вимірювальні технології”, незмінним науковим керівником та натхненником якої був професор Порєв, сформувалася в НТУУ «КПІ» в епоху конверсійної переорієнтації досліджень і розробок на потреби невійськових галузей народного господарства України, коли головними критеріями стають орієнтація на інноваційні прикладні розробки, а також мінімізація як загальної суми витрат, так і зменшення в календарних планах НДДКР витрат на дослідницькому етапі, скорочення часу від початку роботи до її впровадження в наявну чи в перспективні технології.

Особливо це стосувалося потреб контролю високотемпературних технологій, в яких існуючі засоби вимірювання температур вже не забезпечували необхідної точності або взагалі не відповідали вимогам контролю технологічних процесів.

Саме з вирішення групою дослідників (в складі якої були і студенти НТУУ «КПІ») під керівництвом проф. Порєва В.А. прикладних пірометричних задач на Слов’янському арматурно-ізоляторному заводі (1989р.), Львівському ізоляторному заводі (1990 р.), Бєлорєцькому заводі механічних інструментів (1992р.) та на багатьох інших підприємствах  починається становлення в Україні принципово нового напряму вимірювальної техніки на базі перспективного матричного сенсора – приладу із зарядовим зв’язком.

Паралельно провадились наукові дослідження, в ході яких вперше було сформовано чіткі концептуальні положення використання матричного ПЗЗ для одночасного вимірювання геометричних, динамічних та енергетичних параметрів широкого класу об’єктів і технологічних процесів  у реальному масштабі часу з унікальним (107) форматом вибірки шляхом аналізу як власного випромінення, так і того, що відбилося або пройшло через об’єкт. Отримані результати сприяли становленню вітчизняної наукової школи телевізійної цифрової пірометрії.

З часом наукові дослідження професора Порєва виходять за межі чисто пірометричних задач і в НТУУ «КПІ» формується школа перспективних сенсорних та інформаційно-вимірювальних технологій, в активі якої успішне виконання та впровадження десятків НДДКР, у тому числі спільно з науковими академічними установами.

Багато випускників кафедри, які набули освіту за фахом аналітичного приладобудування під керівництвом Порєва Володимира Андрійовича, є керівниками і співробітниками різних відомих й потужних підприємств. Для співробітників кафедри він був добрим порадником, завжди створював навколо себе наукову, творчу атмосферу. Розум, залізна воля, принциповість, надзвичайна працьовитість … – нам пощастило працювати з таким наставником і колегою! Вічна пам’ять могутній людині!

Співробітники кафедри НАЕПС
Колектив приладобудівного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського

До уваги магістрів 2-го року навчання

Консультації з розділу «Розробка стартап-проектів» магістерських дисертацій будуть проводиться кожен четвер в ауд. 246-1 (кафедра менеджменту) з 14 год. 15 хв.

З повагою, к.е.н., доцент Бояринова Катерина Олександрівна

Переддипломна, науково-дослідна практика та педагогічна практика

Виробнича, переддипломна та науково-дослідна практика [Текст] : метод. вказівки до проведення практики для студ. всіх форм навч. спец. 6.05100304 – “Прилади і системи екологічного моніторингу” / Уклад. М.О.Маркін, О.М.Маркіна – К. : НТУУ “КПІ”, 2012. – 76 с.
Договір про проведення практики
Лист від підприємства про бажання взяти студентів для проходження практики
Приклади:
List_01
list_02
Лист направлення на практику
Методичні рекомендації по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України (складено на підставі методичних рекомендацій Міністерства освіти України №31-5/97 14.02.96 р.)
Щоденник практики (DOC).
Інструкція до друку: спочатку друкуються перші два аркуші, потім перевертаються у принтері і друкуються останні два аркуші.
Щоденник практики (PDF).
Рекомендації щодо друку щоденника:
– заповнюєте в електронному вигляді щоденник усіма необхідними даними;
– роздруковуєте 1,3 сторінки з файлу;
– листочки не перегортаючи знову завантажуєте до принтера;
– роздруковуєте 4,2 сторінки (обов’язково у такій послідовності).
 

Розклад зимової сесії 2017-2018 н.р. магістрантів 2-го року навчання

Дата ПН-61м
14.01.2018
15.01.2018 Спеціальні вимірювальні технології
доц. Маркіна О.М.  ауд. 2-4-1  12-00
16.01.2018
17.01.2018 Геоінформаційні технології екологічного моніторингу
проф. Маслов В.П.  ауд. 1-3А-1   10-00
18.01.2018
19.01.2018 Наносистеми
доц. Маркіна О.М.  ауд. 2-4-1  10-00

До уваги магістрантів 2-го року навчання

10.01.2018 о 10.00 в аудиторії 1-3А відбудеться консультація з дисципліни “Геоінформаційні технології егологічного моніторингу”.

17.01.2018 о 9.00 в аудиторії 1-3А відбудеться екзамен з дисципліни “Геоінформаційні технології егологічного моніторингу”.

Розклад занять заочного відділення на 2017-2018 н.р. V КУРС ПН-з61с

Завантажити у форматі PDF

5 Курс Навчальні групи
День Дата Час ПМ-з61с
Понеділок   12.20
14.15
16.10
18.05  
20.00
Вівторок 09. 01.2018 10.25 Практик.з інш.спілк. пр.
12.20                   603-7        пр.
14.15 Овчаренко                 пр.
16.10 Прил.контр.х.п.        лек.
18.05              3-4                 лек
20.00 Морозова І.В.           лек.
Середа 10. 01.2018 10.25
12.20
14.15 Модел.інф.в.сист.  пр.
16.10   3-1б                    пр.
18.05                              пр.
20.00 Божко К.М.         Іспит.
Четвер 11. 01.2018 10.25
12.20 Сист.авт.проект.1  пр.
14.15      2-2                      пр.
16.10                                  пр.
18.05                                   пр.
20.00 Маркін М.О.           пр.
П’ятниця 12. 01.2018 10.25  
12.20 Сист.авт.проект. Диф.з.
14.15 Наукова р.за т.д.        пр.
16.10               3-1б               пр.
18.05  Защепкіна Н.М.  Залік
20.00
Субота 13.01.2018 10.25 Розробка стар-тап пр. пр
12.20 пр
16.10 пр
18.05 Залік
20.00
Неділя 14 . 01.2018 10.25
12.20
14.15
16.10
18.05

 

5

 Курс

Навчальні групи
День Дата Час ПН-з71мп
Понеділок 15. 01. 2018 10.25
12.20 Інф.- вим.сист.          лаб.
14.15                                    лаб.
16.10           1-3а                  пр
18.05                                     пр
20.00 Порєв В.А.                 пр
Вівторок 16. 01. 2018 10.25
12.20 Інф.- вим.сист.           пр
14.15 Порєв В.А. 1-3а Іспит
16.10 Телевіз.інф.сист.2  КР Порєв В.А.    1-3а
18.05 Прил.контр.х.п.        лек
20.00 Морозова І.В.  3-4   лаб
Середа 17. 01.2018 10.25 Наноматер.й техн. лек
12.20 Маслов В.П.1-3а   лек.
14.15 Сист.авт.проект.2     лек.
16.10                                    лек.
18.05                                   лек.
20.00 Маркіна М.О. 2-2    лек.
Четвер 18. 01. 2018 10.25 Метрологічне забезп. Защепкіна               лекц.
12.20                 3-1Б         лекція
14.15 Прил.контр.х.п.         пр.
16.10 3-4      пр.
18.05 Морозова І.В.     Іспит
20.00
П’ятниця 19. 01. 2018 10.25 Інформ.т.хм.обч.      лек.
12.20  Божко       3-4         лек.
14.15 Монітор.довк.     пр.
16.10 пр.
18.05 Івасенко    3-4   Диф.зал.             
20.00  
Субота 20. 01. 2018 10.25 Прил.контр.х.п.      лек.
12.20                                  лек.
14.15     Морозова  3-4    лек
16.10  
18.05
20.00
Неділя 21.01.2018 10.25
12.20
14.15
16.10
18.05

Attachments

Розклад занять заочного відділення на 2017-2018 н.р. IIІ КУРС ПН-з51

Завантажити у форматі PDF

3 Курс Навчальні групи
День Дата Час ПН-з51
Понеділок 08. 01.2018 12.20
14.15
16.10
18.05
20.00
Вівторок 09. 01.2018 12.20
14.15 Мікропроц.техн.        лек
16.10           2-4                лек
18.05                                      лек
20.00 Туру Т.А.                    лек
       Середа 10.01.2018 10.25
12.20 Мікропроц.техн.        лаб. Туру Т.А.     2-4
14.15 Електроніка-2              пр
16.10                  298-1            пр
18.05 Медяний Л.П.      Іспит
20.00  
Четвер 11. 01.2018 10.25
12.20 Вимір.перетв.             лек. Медяний Л.П   298-1
14.15 Техн.еколог.ПБ       лаб.
16.10              08-1              лаб.
18.05                                   лаб.
20.00 Шевченко В.В.         лаб.
П’ятниця 12. 01.2018 10.25
12.20 Техн.еколог.ПБ       лаб.
14.15 Шевченко В.В.  Диф.зал.
16.10 Вимір.перетв.             лек.
18.05 лек.
20.00 Медяний Л.П   298-1  лек.
Субота 13. 01.2018 10.25 Іноземна мова 1            пр.
12.20                603-7               пр
14.15                                        пр.
16.10
18.05 Овчаренко З.П.             пр.
20.00
Неділя 14. 01.2018 10.25 Культура України        лек
12.20                                        лек
14.15                                        лек
16.10
18.05

 

3 Курс Навчальні групи
День Дата Час ПН-з51
Понеділок 15. 01..2018 10.25
12.20 ТАК                             пр.
14.15           2-4                  пр.
16.10                                      пр.
18.05 Маркіна О.М.       Іспит
20.00
Вівторок 16. 01.2018 10.25
12.20 Аналог.схемотехн.  лаб.
14.15 лаб.
16.10 лаб.
18.05 Медяний Л.П   298-1  лаб.
20.00 Іспит
Середа 17. 01.2018 10.25
12.20
14.15 Вимір.перетв.             лек.
16.10 лек.
18.05 лек.
20.00 Медяний Л.П   298-1  лек.
Четвер 18. 01.2018 10.25  
12.20
14.15 Вимір.перетв.             лек.
16.10 лаб.
18.05 лаб.
20.00 Медяний Л.П   298-1  лаб.
П’ятниця 19. 01..2018 10.25
12.20 Теорія зас.вимір.       пр
14.15                 3-4-1           пр
16.10                                     пр
18.05 Морозова І.В.Диф.залік
20.00
Субота 20. 01.2018 10.25 Трудове право Укр.    лек
12.20 лек.
14.15 лек.
16.10 пр
20.00
Неділя 21. 01.2018 10.25 Еколог.ст.розв.           лек.
12.20           1-3А                лек.
14.15                                      лек.
16.10 Порєв В.А.                  лек.

 

3 Курс Навчальні групи
День Дата Час ПН-з51
Понеділок 22. 01..2018 10.25
12.20 Еколог.ст.розв.           лек.
14.15           1-3А              лек.
16.10                                      лек.
18.05 Порєв В.А.                   пр.
20.00
Вівторок 23. 01.2018 10.25
12.20 Еколог.безпека та ауд. лек Івасенко В.М      3-4
14.15 Еколог.ст.розв.             пр
16.10                1-3А                пр
18.05 Порєв В.А                     пр
20.00
Середа 24. 01.2018 10.25
12.20
14.15 Основи сертиф.           пр.
16.10 Морозова І.В.              пр
18.05              3-4                  Залік
20.00
Четвер 25. 01.2018 10.25
12.20 Спец.розд.вищ.мат.    лек.
14.15         1-3А                   лек.
16.10                                      лек.
18.05 Порєв В.А                  лек.
20.00  
П’ятниця 26. 01.2018 10.25
12.20 Спец.розд.вищ.мат.    лек.
14.15 пр.
16.10 пр.
18.05 Порєв В.А      1-3А     пр.
20.00
Субота 27. 01.2018 10.25 Еколог.безпека та ауд. лек
12.20                                       лек
14.15          3-4                 лек
16.10                                       лек
20.00 Івасенко В.М                 пр.
Неділя 28. 01.2018 10.25
12.20
14.15
16.10  

Attachments

Розклад занять заочного відділення на 2017-2018 н.р. II КУРС ПН-з61

Завантажити у форматі PDF

2 Курс Навчальні групи
День Дата Час ПН-з61
Понеділок 08. 01.2018 12.20
14.15
16.10  
18.05  
20.00
Вівторок 09. 01.2018 10.25
12.20
14.15 Комп.техн.                лек.
16.10                                      лек.
18.05                   2-2           пр.
20.00 Маркін М.О.                пр.
Середа 10. 01.2018 10.25
12.20
14.15 Основи метрол.          лек.
16.10 Защепкіна Н.М   3-1А лек.
18.05 Економ.психол.            пр.
20.00                                  Залік
Четвер 11. 01.2018 10.25
12.20  
14.15 Інформ.техн.                 пр.
16.10           3-2                    пр.
18.05 Божко К. М.                 пр.
20.00                             Диф.зал.
П’ятниця 12. 01.2018 12.20
14.15 Вища матем.3            пр.
16.10          1-205-1              пр.
18.05                                     пр.
20.00 Кузьма О.В.         Іспит                                                    
Субота 13. 01.2018 10.25 Іноземна мова 2         пр.
12.20                 426-12         пр.
14.15 Патюта Т.В.                пр.
16.10 Фізичні осн.сен.     лек.
18.05 Божко К М.     3-2     лек.
Неділя 14. 01.2018 10.25 Констр.ел.прил.1  лек
12.20                                      лек
14.15   298-1                            лек
16.10  Медяний ЛП.             пр.
18.05

 

2 Курс Навчальні групи
День Дата Час ПН-з61
Понеділок 15. 01.2018 10.25
12.20 Основи метрол.1     пр.
14.15         3-1а             пр
16.10                                   пр
18.05 Защепкіна Н.М  Іспит
20.00
Вівторок 16. 01.2018 10.25
12.20 Фізичні осн.с.ен.      лаб. Божко К         3-2
14.15 Технол.екол.прил. лаб
16.10 лаб
18.05 Шевченко В.В. Диф.зал
20.00
Середа 17. 01.2018 10.25 Пристрої інф.-в.с.1 лек
12.20 Медяний ЛП.298-1   лек
14.15 Дод.курс.фізики        пр.

 

16.10          2-4               пр.                 
18.05 Маркіна М.О.        Залік
20.00  
Четвер 18. 01.2018 10.25
12.20
14.15 Основи метрол.1     лек.
16.10 Защепкіна Н.М 3-1а лек.
18.05 Основи філос.             пр
20.00 Тоєчкіна            Залік          
П’ятниця 19. 01.2018 10.25
12.20 Спец.пит.в.мат.        лек
14.15         1-3А               лек
16.10 Порєв В.А                 лек
18.05
20.00
Субота 20.01.2018 10.25 Еколог.безп.             лек
12.20            2-4              лек
14.15 Івасенко В.              лек
16.10

Attachments

Уточнення! День відкритих дверей в КПІ ім. І. Сікорського.

Шановні учасники заходу “День відкритих дверей в КПІ ім. І. Сікорського” та гості вишу. Згідно з наказом ректора 1-428 від 14.12.2017 захід розпочнется 16.09.2017 о 9.00 у вестибюлі 1 корпусу КПІ ім. І. Сікорського (біля Великої фізичної аудиторії).
Запрошуємо усіх бажаючих.