До уваги студентів випускних курсів кафедри НАЕПС

УВАГА

ЗМІНИ В РОЗКЛАДІ

Затвердження до захисту ДП ОКР “Бакалавр” та магістерських дисертацій студентів денної та заочної форми навчання відбудеться 12.06.2017 з 9.30 до 15.00 та 13.06.2017 з 9.30 до 13.00.

 При собі мати кваліфікаційну роботу в елекронному та роздрукованому вигляді із додатками (формат А4) оформлені згідно стандартів кваліфікаційних робіт.

Приклади титульних листів до оформлення випускних кваліфікаційних робіт

Титул. лист.ДР спеціаліста

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (титульний лист).

Титул. лист. ДР бакалавра

Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра (титульний лист).

Титул. лист. магістерської дисертації

Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра (титульний лист).

Титул. лист. ДП бакалавра

Дипломний проект на здобуття ступеня бакалавра (титульний лист).

Титул. лист. ДП спеціаліста

Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (титульний лист).

ДП бакалавра

Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів напрямку “Приладобудування” спеціальності “Прилади та системи екологічного моніторингу”

ДСТУ 3008-95. ДОКУМЕНТАЦІЯ. ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ 

ДСТУ 3582-97. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Методичні рекомендації з впровадження

Приклади оформлення завдання та титульних аркушів

Завдання на дипломний проект ОКР “БАКАЛАВР”; 

Завантажити у форматі WORD; у форматі PDF

Завдання на дипломну роботу ОКР “БАКАЛАВР”;

Завантажити у форматі WORD; у форматі PDF

Титульний аркуш дипломного проекту ОКР “БАКАЛАВР”;

Завантажити у форматі WORD; у форматі PDF

Титульний аркуш дипломної роботи ОКР “БАКАЛАВР”;

Завантажити у форматі WORD; у форматі PDF