Теми випускних дипломних робіт (проектів) спеціалістів кафедри НАЕПС

Група ПН-61с
(денна форма навчання)

№  з/п  ПІБ студента Тема ПІБ керівника ПІБ керівника
Дипломний проект
1 Другаков
Михайло Олександрович
Мікроконтролерний  пристрій для отримання кривої потужності сонячної батареї Ст. викл., к.т.н.
Божко К.М.
Ас., к.т.н.,
Лакоза С.Л.
208-1
2 Литвинов
Назар Дмитрович
Система екологічного моніторингу оксидів азоту в атмосферному повітрі Ас., к.т.н.
Івасенко І.М.
Ст. викл.
Мураховський С.А.
285-1
3 Марченко
Леонід Анатолійович
Пристрій псевдоголографічного відображення 3D моделей Ас., к.т.н.
Івасенко І.М.
Доц., к.т.н.,
Павловський О.М.
289-1
4 Микитюк
Тарас Сергійович
Сигналізатор формальдегіду Ст.викл.
Медяний Л.П
Ас., к.т.н.,
Лакоза С.Л.
208-1
5 Пантус
Василь Сергійович
Мікроконтролерний  пристрій для вимірювання вольт-амперних характеристик сонячних батарей Ст. викл., к.т.н.
Божко К.М.
Ас., к.т.н.,
Лакоза С.Л.
208-1
6 Царенко
Наталія Вікторівна
Система екологічного моніторингу оксиду вуглецю в атмосферному повітрі Ас., к.т.н.
Івасенко І.М.
Ст. викл.
Мураховський С.А.
285-1

 

Група ПНз-61с
(заочна форма навчання)

№  з/п  ПІБ студента Тема ПІБ керівника ПІБ керівника
Дипломний проект
1 Глущенко
Олег Миколайович
Система контролю викидів оксидів азоту в атмосферному повітрі Доц., к.т.н.
Маркіна О.М.
Доц., к.т.н.,
Павловський О.М.
289-1
2 Онопрієнко
Юлія Володимирівна
Пристрій для вимірювання електричних параметрів сонячних батарей на основі лінійної розгортки струму Ст. викл., к.т.н.
Божко К.М.
Ас., к.т.н.,
Лакоза С.Л.
208-1
3 Раллєв
Максим Віталійович
Пристрій бездротової передачі електроенергії від сонячної батареї на основі антени Крюка Ст. викл., к.т.н.
Божко К.М.
Доц., к.т.н.,
Павловський О.М.
289-1
Дипломна робота
4 Литвин
Олександр Іванович
Вдосконалення методів використання інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ в пірометричних задачах Проф., д.т.н.
Порєв В.А.
Ст. викл.
Мураховський С.А.
285-1

 

Захист дипломних проектів ОКР “Спеціаліст”

 

Захист дипломних проектів ОКР “Спеціаліст” денної форми навчання відбудеться 19.12.2017 року о 9:00 в аудиторії 1-3а-1.

Захист дипломних проектів ОКР “Спеціаліст” заочної форми навчання відбудеться 20.12.2017 року о 14:00 в аудиторії 1-3а-1.

До уваги студентів випускних курсів кафедри НАЕПС

УВАГА

ЗМІНИ В РОЗКЛАДІ

Затвердження до захисту ДП ОКР “Бакалавр” та магістерських дисертацій студентів денної та заочної форми навчання відбудеться 12.06.2017 з 9.30 до 15.00 та 13.06.2017 з 9.30 до 13.00.

 При собі мати кваліфікаційну роботу в елекронному та роздрукованому вигляді із додатками (формат А4) оформлені згідно стандартів кваліфікаційних робіт.

Приклади титульних листів до оформлення випускних кваліфікаційних робіт

Титул. лист.ДР спеціаліста

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (титульний лист).

Титул. лист. ДР бакалавра

Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра (титульний лист).

Титул. лист. магістерської дисертації

Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра (титульний лист).

Титул. лист. ДП бакалавра

Дипломний проект на здобуття ступеня бакалавра (титульний лист).

Титул. лист. ДП спеціаліста

Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (титульний лист).