Виробнича, переддипломна та науково-дослідна практика

Виробнича, переддипломна та науково-дослідна практика [Текст] : метод. вказівки до проведення практики для студ. всіх форм навч. спец. 6.05100304 – “Прилади і системи екологічного моніторингу” / Уклад. М.О.Маркін, О.М.Маркіна – К. : НТУУ “КПІ”, 2012. – 76 с.
Договір про проведення практики
Лист від підприємства про бажання взяти студентів для проходження практики
Приклади:
List_01
list_02
Лист направлення на практику
Методичні рекомендації по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України (складено на підставі методичних рекомендацій Міністерства освіти України №31-5/97 14.02.96 р.)
Щоденник практики (DOC).
Інструкція до друку: спочатку друкуються перші два аркуші, потім перевертаються у принтері і друкуються останні два аркуші.
Щоденник практики (PDF).
Рекомендації щодо друку щоденника:
– заповнюєте в електронному вигляді щоденник усіма необхідними даними;
– роздруковуєте 1,3 сторінки з файлу;
– листочки не перегортаючи знову завантажуєте до принтера;
– роздруковуєте 4,2 сторінки (обов’язково у такій послідовності).
 

Графік проведення консультацій та вступних іспитів для вступу на освітньо-кваліфікаційний ступень магістра

Графік проведення консультацій та вступних іспитів в липні 2017 року для здобуття освітнього ступеня магістра на приладобудівний факультет у 2017 році за спеціальністю “152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” , спеціалізація “Інформаційно-вимірювальні технології екологічного моніторингу”.

Комплексний фаховий іспит:

Захід Місце проведення Дата Час
консультація 1 корп., ауд. 1-3A 12.07.17 р. 1100
фахове випробування 1 корп., ауд. 298 13.07.17 р. 1000

Іспит з іноземної мови:

Захід Місце проведення Дата Час
Англійська мова
консультація 1 корпус, ауд. 201-1 10.07.17 р. 1100
іспит 1 корпус, ауд. 201-1 11.07.17 р. 900
Німецька мова
консультація 7 корпус, ауд. 717 10.07.17 р 1400
іспит 7 корпус, ауд. 717 11.07.17 р 0900

Додаткові фахові випробування:

Захід Місце проведення Дата Час
консультація 1 корп., ауд. 1-201 08.07.17 р. 1000
додаткове випробування 1 корп., ауд. 1-201 09.07.17 р. 1000

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2017 році

Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, правові елементи, які пов’язані із можливостями для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2017 році.

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2017 році

Етапи вступної кампанії 2017

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту 29 червня – 26 липня 2017 р.
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 р.
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні випробування (співбесіду) 20 липня 2017 р.,
18-00
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 24 липня 2017 р.,
18-00
Закінчення прийому заяв та документів на основі ЗНО 26 липня 2017 р.,
18-00
Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань (співбесід) 21 липня – 26 липня 2017 р.
Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 25 липня – 31 липня 2017 р.
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12.00 01 серпня 2017 р.
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18.00 05 серпня 2017 р.
Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 10 серпня 2016 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 12.00 07 серпня 2017 р.
за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 18 серпня 2017 р.

Розклад роботи Приймальної комісії «КПІ ім. І. Сікорського» під час прийому документів

  Термін   Дні Години
  03-07 липня 2017 року   Понеділок-п’ятниця 1000-1700
  12-26 липня 2017 року   Понеділок-п’ятниця 900-1800
  Субота 1000-1300
  Неділя Вихідний
  27-31 липня 2017 року   Понеділок, четвер 1400-1700
  П’ятниця 1000-1300
  Субота, неділя Вихідний
  01 серпня 2017 року   Вівторок 1200-1800
  02-04 серпня 2017 року   Середа-п’ятниця 900-1800
  05 серпня 2017 року   Субота 0900-1200
  07 серпня 2017 року   Понеділок 1200-1700
  08-22 серпня 2017 року   Понеділок, середа, четвер 1400-1700
  Вівторок, п’ятниця 1000-1300
  Субота – неділя* Вихідний
  Святкові дні Вихідний

Увага: у розкладі роботи можливі зміни
Прийом заяв та документів на спеціальності проводиться відповідно до переліку.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти:
 

Спеціальність

 

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

 

Вага предметів*

Вага атестату**

Вага бала за особливі успіхи***

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Код

Назва

Спеціалізація

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Інформаційно-вимірювальні системи та технології екологічного моніторингу

 1. Українська мова та література 0,2 0,05 0,05 100
2. Фізика 0,35 100 за умови, що один із профільних не нижче 140
3. Математика 0,35 100 за умови, що один із профільних не нижче 140

* Вага предметів сертифікату ЗНО

** Вага атестату про повнузагальну освіту

*** Вага бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукр. учнівських олімпіад, призерам III етапу Всеукр. конкурсу-захисту НДР учнів – членів МАН України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів цього ВНЗ

Інформація для вступників на ОКР бакалавр

Бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Вступ на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра осіб з повною загальною середньою освітою.

Вартість навчання українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб – контракт

Відповідно до ст.64 Закону України «Про вищу освіту» та враховуючи фактичний попит на фахівців за окремими спеціальностями, встановлюється розмір вартості навчання українських студентів, які будуть зараховані (в тому числі переведені з інших навчальних закладів, з інших спеціальностей та поновленні на навчання) на контрактній основі у 2015/2016 навчальному році, окремо за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки, галузями знань та формами навчання ( додаток №1 ).

Додаток № 1 до розпорядження № 5-55 від 19.05.2014 року.

Шифр Назва галузі знань Код Назва напряму підготовки бакалавра Вартість навчання за рік, грн.
Денна форма навчання Заочна форма навчання
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 6.051003 Приладобудування 8600 6000
Вартість за один рік навчання українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття освітніх рівнів спеціаліста та магістра (контракт на 5,6 курс)
Шифр Назва галузі знань Код Назва спеціальності підготовки спеціалістів та магістрів Вартість навчання за рік, грн.
Денна форма навчання Заочна форма навчання
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 7.05100304 Прилади і системи екологічного моніторингу 10400 6000
8.05100304 Прилади і системи екологічного моніторингу 10400 6000