Завдання на курсову роботу (гр. ПН-71мпн)

Курсова робота з дисципліни “Системи автоматизованого проектування у приладобудуванні” є кредитним модулем професійної та практичної підготовки, який базується на знаннях студентами основ інформатики, офісних комп’ютерних технологій, інформаційних систем, інженерної та комп’ютерної графіки, основ конструювання та проектування, що вони отримали, навчаючись в університеті.   Завантаження Завдання КР Власюк (42 kB)Завдання КР …

Системи автоматизованого проектування у приладобудуванні

Системи автоматизованого проектування у приладобудуванні [Електронне видання] : методичні рекомендації до виконання комп’ютерних практикумів з дисципліни для студентів спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, спеціалізації Інформаційно-вимірювальні технології екологічного моніторингу / Уклад. М. О. Маркін. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 158 с. Завантаження Практикум_1 (305 kB)Практикум_2 (789 …

Переддипломна, науково-дослідна практика та педагогічна практика

Виробнича, переддипломна та науково-дослідна практика [Текст] : метод. вказівки до проведення практики для студ. всіх форм навч. спец. 6.05100304 – “Прилади і системи екологічного моніторингу” / Уклад. М.О.Маркін, О.М.Маркіна – К. : НТУУ “КПІ”, 2012. – 76 с. Договір про проведення практики Лист від підприємства про бажання взяти студентів для …

Графік проведення консультацій та вступних іспитів для вступу на освітньо-кваліфікаційний ступень магістра

Графік проведення консультацій та вступних іспитів в липні 2017 року для здобуття освітнього ступеня магістра на приладобудівний факультет у 2017 році за спеціальністю “152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” , спеціалізація “Інформаційно-вимірювальні технології екологічного моніторингу”. Комплексний фаховий іспит: Захід Місце проведення Дата Час консультація 1 корп., ауд. 1-3A 12.07.17 р. 1100 …

Залік з переддипломної практики

Шановні студенти IV курсу!!! У середу 10 травня о 11:00 на кафедрі ЗАЛІК із переддипломної практики! Необхідні документи: завдання на практику із підписом керівника ДП; звіт з переддипломної практики (підпис керівника обов’язковий!!!) відгук керівника ДП про проходження практики; щоденник з практики (підписи та печатки ОБОВ’ЯЗКОВІ); зошит із графіком консультацій із …

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2017 році

Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, правові елементи, які пов’язані із можливостями для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2017 році. Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня …

Етапи вступної кампанії 2017

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту 29 червня – 26 липня 2017 р. Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 р. Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні випробування (співбесіду) 20 липня 2017 р., 18-00 Закінчення прийому …

Розклад роботи Приймальної комісії «КПІ ім. І. Сікорського» під час прийому документів

  Термін   Дні Години   03-07 липня 2017 року   Понеділок-п’ятниця 1000-1700   12-26 липня 2017 року   Понеділок-п’ятниця 900-1800   Субота 1000-1300   Неділя Вихідний   27-31 липня 2017 року   Понеділок, четвер 1400-1700   П’ятниця 1000-1300   Субота, неділя Вихідний   01 серпня 2017 року   Вівторок …