НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ “Фізика (додатковий курс)”

  НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ “Фізика (додатковий курс)“   для напрямів підготовки (спеціальностей): 6.051003 – “Приладобудування” 6.05100304 – “Прилади і системи екологічного моніторингу”   Завантаження DKF_NP (293 kB)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ з кредитного модуля “НП-09. Фізика (додатковий курс)”

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ з кредитного модуля “НП-09. Фізика (додатковий курс)“ для напряму підготовки 6.051003 – “Приладобудування”, спеціальності 6.05100304 – “Прилади і системи екологічного моніторингу” Завантаження DKF_RSO_12 (194 kB)

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ “НП-09. Фізика (додатковий курс)”

  РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ “НП-09. Фізика (додатковий курс)“   для напрямів підготовки (спеціальностей): 6.051003 – “Приладобудування” 6.05100304 – “Прилади і системи екологічного моніторингу”   Форма навчання – денна, заочна     Завантаження DKF_RNP_12 (337 kB)

Додатковий курс фізики. Методичні вказівки до виконання домашніх контрольних робіт

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”                   ФІЗИКА (ДОДАТКОВИЙ КУРС) Методичні вказівки до виконання домашніх контрольних робіт з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.051003 – Приладобудування заочної форми навчання           Затверджено …