Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

 

Інформаційні технології в екології. Геоінформаційні технології екологічного моніторингу [Текст]: метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для спеціальності “Прилади і системи екологічного моніторингу ОКР 7. 05100304, 8.05100304 / Уклад. В.А.Порєв, В.П. Маслов – К. : НТУУ “КПІ”, 2014. – 20 с.

 

 

 

 

Методичні вказівки

до виконання лабораторних робіт

для студентів спеціальності

Прилади і системи екологічного моніторингу”

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладачі:                   Порєв Володимир Андрійович, д-р техн. наук, проф.

                                   Маслов Володимир Петрович, д-р техн. наук, проф.

 

Відповідальний

редактор                    Маркін Максим Олександрович, к.т.н., доц.

 

Рецензент                  Приміський Володислав Пилипович, к.т.н., доц.

Attachments