Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

  Інформаційні технології в екології. Геоінформаційні технології екологічного моніторингу [Текст]: метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для спеціальності “Прилади і системи екологічного моніторингу“ ОКР 7. 05100304, 8.05100304 / Уклад. В.А.Порєв, В.П. Маслов – К. : НТУУ “КПІ”, 2014. – 20 с.         Методичні вказівки до виконання лабораторних …