Методичні вказівки до виконання магістерської роботи

  Магістерська робота [Текст]: метод. вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 8.05100304 “Прилади і системи екологічного моніторингу“/ Уклад. В. А. Порєв., В. П. Маслов – К. : НТУУ “КПІ”, 2014. – 28 с.   Укладачі:            Порєв Володимир Андрійович, д-р техн. наук, проф.                             Маслов Володимир Петрович, д-р …