Мікропроцесорні прилади та системи

 Мікропроцесорні прилади та системи Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 7.05100304 «Прилади та системи екологічного моніторингу» Частина І Затверджено на засіданні кафедри наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем. Рекомендовано Вченою радою ПБФ НТУУ”КПІ” (Протокол №10/12 від 26.11.12) Завантаження MPPS_Metod_PR (2 MB)