НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

  Навчальне видання     Новітні інформаційно-вимірювальні технології Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування», спеціальностей 7(8).05100304 «Прилади і системи екологічного моніторингу»     Укладачі:           Порєв Володимир Андрійович., д.т.н., професор Маслов Володимир Петрович, д.т.н., доцент Маркін Максим Олександрович, к.т.н., доцент   Відповідальний редактор:                Маркіна …