ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ з кредитного модуля “ВП-01. Офісні комп’ютерні технології”

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ з кредитного модуля “ВП-01. Офісні комп’ютерні технології“ для напряму підготовки 6.051003 – “Приладобудування”, спеціальності 6.05100304 – “Прилади і системи екологічного моніторингу” Завантаження OKT_RSO_12 (195 kB)

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ “ВП-01. Офісні комп’ютерні технології”

  РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ “ВП-01. Офісні комп’ютерні технології“   для напрямів підготовки (спеціальностей): 6.051003 – “Приладобудування” 6.05100304 – “Прилади і системи екологічного моніторингу”   Форма навчання – денна, заочна Завантаження OKT_RNP_12 (323 kB)

Перелік завдань до заліку

  Маркін М.О. Офісні комп’ютерні технології [Електронне видання] : Перелік завдань до заліку для студ. напряму підготовки 6.051003 “Приладобудування” / Уклад. М.О.Маркін – К. : НТУУ “КПІ”, 2014. – 18 с. – Режим доступу: http://ivstem.kpi.ua/ua/lections/func-startdown/502/ Перелік завдань до заліку з кредитного модуля “Офісні комп’ютерні технології”. Навчальна дисципліна “Офісні комп’ютерні технології” …

Методичні рекомендації до виконання модульних та домашніх контрольних робіт

    Маркін М.О. Офісні комп’ютерні технології [Електронне видання] : Методичні рекомендації до виконання модульних та домашніх контрольних робіт для студ. напряму підготовки 6.051003 “Приладобудування” / Уклад. М.О.Маркін – К. : НТУУ “КПІ”, 2014. – 18 с. – Режим доступу: http://ivstem.kpi.ua/ua/lections/func-startdown/501/ Методичні рекомендації до виконання модульних та домашніх контрольних робіт …

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРАКТИКУМІВ. Частина 2

  Офісні комп’ютерні технології. Частина 2 [Текст] : метод. вказівки до викон. комп. практ. для студ. напряму підготовки 6.051003 “Приладобудування” / Уклад. М.О.Маркін – К. : НТУУ “КПІ”, 2014. – 98 с.     Методичні вказівки визначають вимоги до структури і змісту комп’ютерних практикумів з кредитного модуля “Офісні комп’ютерні технології”. …

Електронний конспект лекцій

  Конспект лекцій до кредитного модуля “Офісні комп’ютерні технології”.   Навчальна дисципліна “Офісні комп’ютерні технології” є дисципліною фундаментально-практичної підготовки, яка базується на знаннях студентами основ інформатики, математики та фізики, що вони отримали в середній школі й у подальшому поповнюють, навчаючись в університеті.   Кредитний модуль “Офісні комп’ютерні технології” дисципліни “Офісні …

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРАКТИКУМІВ. Частина 1

  Офісні комп’ютерні технології. Частина 1 [Текст] : метод. вказівки до викон. комп. практ. для студ. напряму підготовки 6.051003 “Приладобудування” / Уклад. М.О.Маркін – К. : НТУУ “КПІ”, 2014. – 50 с.   Методичні вказівки визначають вимоги до структури і змісту комп’ютерних практикумів з кредитного модуля “Офісні комп’ютерні технології”. Опис …