Прилади для вимірювання параметрів навколишнього середовища (конспект лекцій)

Прилади для вимірювання параметрів навколишнього середовища ( конспект лекцій) Укладач  к.т.н. доцент Трасковський В.В. Прилади для вимірювання параметрів навколишнього середовища (конспект лекцій) Укладач  к.т.н. доцент Трасковський В.В. Завантаження PVPNS_Konspekt (613 kB)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРИЛАДИ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ДОВКІЛЛЯ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРИЛАДИ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ДОВКІЛЛЯ” Напрям підготовки 6.051003 ―Приладобудування‖ Курс – 5             Семестр – 9 Лекції – 54 год.           Іспит – 9 сем. Практичні – 108 год. Самостійна робота – 126 год. Всього – 288 год. …