Завдання на курсову роботу (гр. ПН-71мпн)

Курсова робота з дисципліни “Системи автоматизованого проектування у приладобудуванні” є кредитним модулем професійної та практичної підготовки, який базується на знаннях студентами основ інформатики, офісних комп’ютерних технологій, інформаційних систем, інженерної та комп’ютерної графіки, основ конструювання та проектування, що вони отримали, навчаючись в університеті.   Завантаження Завдання КР Власюк (42 kB)Завдання КР …

Системи автоматизованого проектування у приладобудуванні

Системи автоматизованого проектування у приладобудуванні [Електронне видання] : методичні рекомендації до виконання комп’ютерних практикумів з дисципліни для студентів спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, спеціалізації Інформаційно-вимірювальні технології екологічного моніторингу / Уклад. М. О. Маркін. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 158 с. Завантаження Практикум_1 (305 kB)Практикум_2 (789 …

Системи автоматизованого проектування у приладобудуванні [Текст]

Системи автоматизованого проектування у приладобудуванні [Електронне видання] :методичні рекомендації до виконання комп’ютерних практикумів з дисципліни для студентів спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, спеціалізації Інформаційно-вимірювальні технології екологічного моніторингу / Уклад. М. О. Маркін. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 158 с.   Завантаження 2017SAPR (5 MB)Практикум 2 …

САПР у приладобудуванні. Домашня контрольна робота

СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ У ПРИЛАДОБУДУВАННІ. Методичні вказівки до виконання домашніх контрольних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” заочної форми навчання спеціалізації “Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки” Системи автоматизованого проектування у приладобудуванні. Домашня контрольна роботаDownload