Системи автоматизованого проектування у приладобудуванні

Системи автоматизованого проектування у приладобудуванні [Електронне видання] : методичні рекомендації до виконання комп’ютерних практикумів з дисципліни
для студентів спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна
техніка, спеціалізації Інформаційно-вимірювальні технології екологічного
моніторингу / Уклад. М. О. Маркін. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 158 с.

Системи автоматизованого проектування у приладобудуванні [Текст]

Системи автоматизованого проектування у приладобудуванні [Електронне видання] :методичні рекомендації до виконання комп’ютерних практикумів з дисципліни
для студентів спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна
техніка, спеціалізації Інформаційно-вимірювальні технології екологічного
моніторингу / Уклад. М. О. Маркін. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 158 с.

 

САПР у приладобудуванні. Домашня контрольна робота

СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ У ПРИЛАДОБУДУВАННІ. Методичні вказівки до виконання домашніх контрольних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 7(8).05100304 “Прилади і системи екологічного моніторингу” заочної форми навчання