ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ

УДК 502.2.502.3 М 00 Рецензенти: доктор технічних наук, професор Ю.В. Куц доктор технічних наук, професор Н.І. Бурау Рекомендовано до видання Вченою радою приладобудівного факультету Національного технічного університету України ―Київський політехнічний інститут‖ Майстренко В.М., Морозова І.В., Осадчий В.П., Порєв В.А. Основи теорії засобів вимірювання: Монографія./Під заг. ред. Майстренка В.М.— Хмельницький, 2010 …

ПРИЛАДИ І СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

УДК 621.38 Б77 Рецензенти: В.О. Стороженко, д-р техн. наук, проф. (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»); Г.С. Тимчик, д-р техн. наук, проф. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»); А.О. Каргін, д-р техн. наук, проф. (Донецький національний університет). Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих …

Дипломне проектування

Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” і “спеціаліст” для студентів напряму підготовки 6.051003 “Приладобудування”, спеціальності 7.090902 “Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи”. Л.П.Медяний, НТУУ “КПІ”, НАЕПС, 2009 Завантаження Diplom_proek (2 MB)