Технология приборостроения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ

В. А. Валетов, Ю. П. Кузьмин, А. А. Орлова, С. Д. Третьяков

Технология приборостроения

Учебное пособие

Санкт-Петербург, 2008

Attachments

Архітектура сучасних комп’ютерних мереж

Г.В.Порєв. АРХІТЕКТУРА СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ. Методичний посібник

 

Порєв Г.В.
Архітектура сучасних комп’ютерних мереж: Методичний по-
сібник.—Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008— 98 с.
У методичному посібнику розглянуті теоретичні засади та прик-
лади практичної реалізації архітектур сучасних комп‘ютерних мереж.
Акцентовано увагу на питання безпеки інформаційного середовища
комп‘ютерних мереж, питання відповідності теоретичних побудов по-
требам реальної експлуатації. Зроблено історичний огляд та прогноз
майбутнього напряму розвитку комп‘ютерних мереж.
Посібник розраховано на аспірантів та студентів, які вивчають
принципи побудови сучасних комп‘ютерних мереж та проектують
комп‘ютерні мережі широкого спектру застосувань.
Посібник видано за кошти гранту Президента України для обда-
рованої молоді, договір № 7/2008 від 25 січня 2008 року.

УДК 004.75, 004.724.2

Attachments