ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ В БІСПЕКТРАЛЬНІЙ ТЕЛЕВІЗІЙНІЙ ПІРОМЕТРІЇ

pohubku_vum_temperat.pdf

ПIДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТI ВИМIРЮВАННЯ ЛIНIЙНИХ ПАРАМЕТРIВ ТЕМПЕРАТУРНИХ ФРАГМЕНТIВ ЗОНИ ПЛАВКИ

linear_params.pdf

ОЦІНКА ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ

Visnykpb.pdf

МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ ПРИЛАДИ КОНТРОЛЮ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

EEJET_4_2_2006.pdf

ВПЛИВ ЕКВІВАЛЕНТНОЇ ДОВЖИНИ ХВИЛІ НА ТОЧНІСТЬ БІСПЕКТРАЛЬНОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ПІРОМЕТРА

EkDH.pdf

БІСПЕКТРАЛЬНИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ПРИЛАД КОНТРОЛЮ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

mmokvt.pdf