РД 50-453-84. Нормирование и использование метрологических характеристик средств измерений

РД 50-453-84. Государственная система обеспечения единства измерений. Нормирование и использование метрологических характеристик средств измерений. Нормативно-технические документы

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Методичні рекомендації з впровадження

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні  вимоги та правила складання» Методичні рекомендації з впровадження ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. «Бібліографічний запис, бібліографічний опис.  Загальні  вимоги та правила складання».  Методичні рекомендації з впровадження

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ДСТУ ГОСТ 7 . 1 : 2 0 0 6 БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Общие требования и правила составления ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. Общие требования и правила составления

ДСТУ 4134-2002. Метрологія. Канали вимірювальні вимірювальних інформаційних систем та автоматизованих систем керування технологічними процесами

ДСТУ 4134-2002. Метрологія. Канали вимірювальні вимірювальних інформаційних систем та автоматизованих систем керування технологічними процесами. Вимоги до структури та змісту методик виконання вимірювань

ДСТУ 4363:2004. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання електричної напруги змінного струму

ДСТУ 4363-2004. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання електричної напруги змінного струму в діапазоні частот від 30 МГц до 1000 МГц