Розклад занять І КУРС


І курс

ПН-91

ПН-92

П

о

н

е

д

і

л

о

к

08:30 10:05

Інженерна графіка

Тимкевич 136-7

 Українська мова

Нечипоренко 136-7

10:25 12:00

 Інформатика пр. Тараборкін 3-4-1

 Українська мова Нечипоренко 2-4-1

 Українська мова Нечипоренко 2-4-1

Інформатика пр. Тараборкін 3-4-1

12:20 13:55  ФП

Іноземна мова

Крюкова 1-3А-1

14:15 15:50   

Іноземна мова

Крюкова 1-3А-1

 
 
16:10 17:45
 
   

 

В

і

в

т

о

р

о

к

08:30 10:05

Вища математика

Рудик            279-1
10:25 12:00   ФП ФП 
12:20 13:55

 Інженерна графіка

Павлоцький           2-13 

 Фізика     лаб.

Горєєва       336-7 

Фізика     лаб.

Горєєва       336-7

 Інженерна графіка

Павлоцький           2-13

14:15 15:50

 Вища математика

Рудик        1-205-1 

Х 
 Х  Вища математика

Рудик        1-205-1

16:10 17:45
 
   

 

 

С

е

р

е

д

а 

08:30 10:05 Інформатика       324-1        Тараборкін
 Х  Х
10:25 12:00
Інформатика
лаб.         6-13
Тараборкін 
Інженерна графіка
Тимкович,
Павлоцький 832-7
12:20 13:55

Інженерна графіка

Тимкович,

Павлоцький 832-7

Інформатика 

лаб.         6-13

Тараборкін 
14:15 15:50
Німецька мова
717-7 Сереброва 
16:10 17:45
 
   

 

 

Ч

е

т

в

е

р

 

08:30 10:05
Вища математика
Рудик 104-7
Х
 Х
 Вища математика
Рудик 104-7
10:25 12:00
Хімія
Гуц           111-7 
12:20 13:55
Теоретична механіка
Гнатейко              279-1 
14:15 15:50
 Фізика            пр.
 Скубій       1-215-1
 Теор.мех.    пр.
Гнатейко        1-205-1

Теор.мех.    пр.
Гнатейко        1-205-1

Фізика            пр.

Скубій       1-215-1 

16:10 17:45
 П

я

т

н

и

ц

я 

08:30 10:05
Фізика
Радіонов 279-1
10:25 12:00
Хімія
лаб.        215-4
Гуц 
ФП
12:20 13:55
Вища математика
Рудик     1-205-1 
Хімія

лаб.        215-4

Гуц
14:15 15:50 Х

Вища математика

Рудик     1-205-1 

16:10 17:45
 
   

Продовжувати читання Розклад занять І КУРС

Розклад занять ІІ КУРС

 
ІІ курс
ПН-81
ПН-82
П
о
н
е
д
і
л
о
к
08:30
10:05
Збірна англійської мови
Ярошенко               1-217-1
10:25
12:00
Екологія       1-201-1         Шевчук
Екологія       пр.
Шевчук    3-3-1
ТОЕ           211-20
Михайленко       пр.
12:20
13:55
ФП
ТОЕ      207-20    лаб.
Михайленко, Лобода
ТОЕ      207-20    лаб.
Михайленко, Лобода
ФП
14:15
15:50
Метрологія
Мошковська                298-1
16:10
17:45
 Німецька мова
Сереброва           717-7 
В
і
в
т
о
р
о
к
08:30
10:05
Х
ФП
ФП Х
10:25
12:00
Додатковий курс фізики
Поліщук            1-217-1
12:20
13:55
Англійська мова
пр.           2-4-1
Язвінська
Дод.курс фізики
пр.           3-3-1
Поліщук
14:15
15:50
Дод. курс фізики
3-3-1         пр.
Поліщук
Іноз. мова
Матковська   3-4-1
16:10
17:45
 
 
С
е
р
е
д
а
08:30
10:05
Вища математика
Суліма    906-21
 Метрологія пр. 3-4-1 Мошковська
10:25
12:00
Вища математика
Суліма           279-1
12:20
13:55
Вища математика
Суліма    267-20
14:15
15:50
 
 
16:10
17:45
 
 
Ч
е
т
в
е
р
08:30
10:05
Прикладна механіка
Ковтун           1-203-1
10:25
12:00
Вища математика
Суліма    1-201-1
Прикладна механіка
Ковтун     1-3А-1   пр.
Прикладна механіка
Ковтун     1-3А-1   пр.
Вища математика
Суліма    1-201-1
12:20
13:55
Електроніка
Шовкун                   1-201-1
14:15
15:50
Електроніка
лаб.           410-12
Шовкун
Х
16:10
17:45
 
 
П
я
т
н
и
ц
я
08:30
10:05
Метрологія
Мошковська
1-3А-1         пр.
10:25
12:00
ТОЕ             3-20         Бойко
ТОЕ       211-20
Бойко           пр.
Екологія    пр.
Шевчук     404-12
12:20
13:55
Х
Електроніка
лаб.           401-12
Шовкун
14:15
15:50
 
 
16:10
17:45
   

Продовжувати читання Розклад занять ІІ КУРС

Розклад занять V КУРС

 

 
V курс
ПН-51
ПН-52
П
о
н
е
д
і
л
о
к
08:30
10:05
Системи екологічного моніторингу
Дашковський       298-1
Х
Х
10:25
12:00
Метролог. забезпеч.
3-1Б-1        пр.
Мошковська
Сист.екол.моніторингу
1-3А-1          пр.
Дашковський
12:20
13:55
Метрологічне забезпечення
Мошковська          298-1
14:15
15:50
 
16:10
17:45
 
 
В
і
в
т
о
р
о
к
08:30
10:05
Телевіз.прил.   1-3А-1
Маркін
 
Х
10:25
12:00
Сист.екол.монітор.
пр.          1-3А-1
Дашковський
Телевіз.прил.   3-3-1
Маркін
Англ. мова    3-3-1
Полухін
12:20
13:55
Системи екологічного моніторингу
Дашковський         298-1
14:15
15:50
 
 
16:10
17:45
 
 
С
е
р
е
д
а
08:30
10:05
Х
Комп. сист.        лаб.
Ковтун        3-1Б-1
Х
10:25
12:00
Комп. сист.        лаб.
Ковтун        3-1Б-1
Метролог. забезпеч.
1-3А-1        пр.
Мошковська
Англ. мова    3-1Б-1
Полухін
12:20
13:55
Комп’ютер. системи
Ковтун                   298-1
Метрологічне забезпечення
Мошковська         298-1
14:15
15:50
 
 
16:10
17:45
 
 
Ч
е
т
в
е
р
08:30
10:05
Інтелектуальна власність   1-201-1   Пригода
Прил. контр. якості Почекайлова 324-1
10:25
12:00
Телевізійні прилади
Порєв                      298-1
12:20
13:55
Пр.контр.якості харч.прод.    пр.  1-3А-1   Почекайлова
Х
Х
Пр.контр.якості харч.прод.    пр.  1-3А-1   Почекайлова
14:15
15:50
X
Німецька мова
 Сереброва             717-7
16:10
17:45
 
 
П
я
т
н
и
ц
я
08:30
10:05
Прил.контролю якості харчових продуктів
Почекайлова        324-1
10:25
12:00
Телевіз.прил.
Кушнір   1-1-1
Пр.контр.якості харч.прод.    лаб.   НДІ харч.техн.
Пр.контр.якості харч.прод.    лаб.   НДІ харч.техн.
Телевіз.прил.
Кушнір   1-1-1
12:20
13:55
 
 
14:15
15:50
 
 
16:10
17:45
 
 


Продовжувати читання Розклад занять V КУРС

Напрями підготовки

Кафедра НАЕПС проводить підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “БАКАЛАВР”, “СПЕЦІАЛІСТ” та “МАГІСТР”. 

БАКАЛАВР – освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень фахiвця, який на основi повної загальної середньої освiти здобув поглиблену загальнокультурну пiдготовку, фундаментальнi та професiйно – орiєнтованi знання та вмiння для вирiшення типових професiйних задач, що передбаченi для вiдповiдних посад, у певнiй галузi народного господарства. Навчання на денній формі бакалаврата триває 3 роки 10 місяців, на заочній формі – 4 роки 5 місяців. Навчальний рік кожного курсу поділений на 2 семестри (осінній та весняний).

В НТУУ “КПІ” впроваджується кредитно – модульна система організації навчального процесу (КМСОНП).

Кредит – умовна одиниця виміру трудомісткості певної частини програми вищої освіти. Ціна кредитної одиниці складає 36 академічних годин навчальної роботи студента. Кожний академічний тиждень дорівнює 54 годинам навчальної роботи студента, тобто 1,5 кредитам.

На перших трьох курсах осінні семестри – 18 тижнів, весняні – 19 тижнів. Тривалість екзаменаційної сесії – 2 тижні. Таким чином, 1,3 та 5 семестри мають 30 кредитів, а 2,4 та 6 семестри – 31,5 кредити.

Бакалаврська програма містить 247,5 кредитів.


СПЕЦІАЛІСТ – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Навчання за програмою ОКР “СПЕЦІАЛІСТ” триває 1 рік 6 місяців, що дорівнює 90 кредитам.

МАГІСТР – освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень фахiвця, який на базi квалiфiкацiї бакалавра здобув поглибленi спецiальнi знання та вмiння iнновацiйного характеру, має початковий досвiд їх застосування та продукування нового знання для вирiшення проблемних професiйних задач у певнiй галузi народного господарства. Навчання в магiстратурі триває 1 рік і 10 місяців, що дорівнює 120 кредитам.

У галузі знань 0510 “Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології” за напрямом 051003 “Приладобудування” кафедра готує фахівців для розробки, виробництва та експлуатації наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем таких освітньо-кваліфікаційних рівнів:

6.051003Приладобудування” – освітньо-кваліфікаційний рівень “БАКАЛАВР” (кваліфікація – 3115 ТЕХНІК-КОНСТРУКТОР (МЕХАНІКА));

7.05100304Прилади і системи екологічного моніторингу” – освітньо-кваліфікаційний рівень “СПЕЦІАЛІСТ” (кваліфікація – 2149.2 “Інженер-конструктор”);

8.05100304Прилади і системи екологічного моніторингу” – освітньо-кваліфікаційний рівень “МАГІСТР” (кваліфікація – 2149.2 “Інженер-дослідник”).

 

Продовжувати читання Напрями підготовки

Новорічні свята

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

НАКАЗ № 4-352

м. Київ 23 листопада 2009 р.

Про режим роботи університету у зв’язку зі святами 1 та 7 січня 2010 року.

Продовжувати читання Новорічні свята

Нормативна база

Статут НТУУ “КПІ”

Колективний договір НТУУ “КПІ”

Правила внутрішнього розпорядку НТУУ “КПІ”

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників НТУУ “КПІ”

Пам’ятка з охорони праці для деканів факультетів, директорів інститутів, керівників структурних підрозділів, працівників та службовців НТУУ “КПІ”

Положення про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ”

Положення про кафедру НТУУ “КПІ”

Пам’ятка голові ДЕК

Пам’ятка секретарю ДЕК

Паспорт спеціальності 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин

Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів

 Положення про державну атестацію студентів

 Положення про спеціалізовані вчені ради

Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника

Норми бального оцінювання

Рекомендації щодо визначення рейтингу науково-педагогічних працівників

Продовжувати читання Нормативна база