Переддипломна практика 4 курс

 

У вівторок 14.04.15 на кафедрі НАЕПС о 11 годині відбудуться загальні збори  4 курсу з проведення  та розподілу студентів на бази практик під час проведення переддипломної практики. Присутність обов’язкова.  

Необхідні документи – щоденник з практики

Продовжувати читання Переддипломна практика 4 курс

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

18 березня 2015 р. о 14:30

Порядок денний:

 1.  Повторний детальний (поіменний) звіт кураторів про стан відвідування дисциплін в академічних групах (Медяний Л.П., Морозова І.В.).
 2.  Захист керівниками тем ДП ОКР «Спеціаліст».
 3.  Заслуховування студентів з приводу незадовільного відвідування занять.
 4.  Тотальне фотографування для стенда.

Продовжувати читання ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

Кандидатські іспити

ЗАВ. КАФЕДРИ НАЕПС ПБФ     

 Заявка на проведення  кандидатських іспитів в весняну сесію 2015 року 

Шифр спеціальності


05.11.13

Склад комісії з зазначенням П.І.Б., наукового ступеня, вченого звання, посади:

Порєв В.А., д.т.н., проф., зав. кафедри,

Бурау Н.І.,  д.т.н., проф., зав. кафедри,

Протасов А.Г., к. т.н., проф., зав. кафедри.                         

Прізвище та ініціали аспіранта. здобувача, що складає іспит


Сидоренко С.Ю.

                                                         Зав. кафедри     Порєв В.А

Продовжувати читання Кандидатські іспити

Перспективные направления развития технологии машиностроения и металлообработки

31-я Международная научно-техническая конференция «Перспективные направления развития технологии машиностроения и металлообработки»

8-9 апреля 2015 г., г. Минск, Республика Беларусь

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в работе 31-й Международной научно-технической конференции «Перспективные направления развития технологии машиностроения и металлообработки».

Тезисы докладов – объемом до 2-х страниц будут опубликованы отдельным изданием.

Тематика конференции: bntu-logo2

 1. Процессы механической обработки материалов и сборки машин
 2. САПР в технологии машиностроения.
 3. Технологическое оборудование, обрабатываемый инструмент, средства автоматизации и системы управления.
 4. Электрофизические и электрохимические методы обработки.
 5. Процессы обработки материалов давлением.
 6. Обработка поверхностным пластическим деформированием.
 7. Методы и средства контроля геометрических параметров деталей ма-шиностроения.

Календарь конференции:

 • Прием докладов и заявок на участие в конференции до 20.02.2015
 • Прием организационного взноса до 10.03.2015
 • Прибытие участников конференции 07.04.15-09.04.15
 • Работа конференции 08.04.15-09.04.15
 • Отъезд участников конференции 10.04.2015

Форма участия в конференции:

  – выступление с пленарным докладом (до 20 мин.);
  – стендовый доклад.

Сведения для участников конференции

Для участия в конференции необходимо направить в адрес Оргкомитета по почте или e-mail заявку, материалы доклада (на бумажном и электронном носителях), копию платежного поручения о перечислении оргвзноса за участие в конференции От одного докладчика принимаются не более двух докладов. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады, не соответствующие тематике конференции.

Доклады, не отвечающие требованиям по оформлению и посту-пившие в оргкомитет позднее 20 февраля 2015 г., не рассматриваются и не возвращаются.

Принятые и своевременно оплаченные доклады будут опубликованы в сборнике трудов конференции.

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.

Адрес оргкомитета конференции:

 • 220013, Минск, пр-т Независимости, 65, БНТУ, корп. 6, к. 305, кафедра «Технология машиностроения». Тел. (8-017) 292-74-54; e-mail: Sheleh_V@tut.by

Информационное сообщение

Продовжувати читання Перспективные направления развития технологии машиностроения и металлообработки

Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні

ХІ Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні»,

07 квітня 2015р., м. Київ

  

Організаційний комітет запрошує усіх бажаючих взяти участь у роботі ХІ Науково-практичної конференції «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні», яка відбудеться в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” 07 квітня 2015 року. 

Тематика конференції PBF Flag

 1. Економіка та ефективність використання навігаційних приладів і систем
 2. Економіка виробництва і використання оптичних та оптико-електронних приладів і систем
 3. Ефективність інформаційних технологій при проектуванні систем вимірювання механічних величин
 4. Техніко-економічні характеристики мікро- і нанопристроїв
 5. Економічні аспекти аналітичного та екологічного приладобудування
 6. Економічна ефективність використання систем біомедичного приладобудування та технологій
 7. Ефективність неруйнівного контролю, технічна та медична діагностика
 8. Міжнародне науково-технічне співробітництво в приладобудуванні

Важливі дати

 • – Кінцевий термін подання заявок на участь та тез доповідей – не пізніше 20 березня 2015 року
 • – Сплата організаційних внесків не пізніше 20 березня 2015 року.
 • – Проведення конференції – 07 квітня 2015 року.

Організаційні внески

 • – Вартість участі у конференції – 40грн
 • – Організаційний внесок включає: друк тез у збірці конференції; участь у засіданнях, семінарах та практичній частині конференції; матеріали конференції (програма, збірник тез доповідей)
 • – Сплата організаційного внеску відбувається після отримання підтвердження прийому тез. 

Перше інформаційне повідомлення з детальною інформацією

 

Продовжувати читання Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні

Погляд у майбутнє приладобудування

VІІІ Науково-практична конференція студентів та аспірантів “Погляд у майбутнє приладобудування”,

21-23 квітня 2015р., м. Київ

 

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції “Погляд у майбутнє приладобудування”, яка відбудеться в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” з 21 по 23 квітня 2015 року.

 • Cекція 1.     Теорія та практика навігаційних приладів і систем
 • Cекція 2.     Оптичні та оптико-електронні прилади і системи
 • Cекція 3.     Процеси виготовлення приладів, методи і засоби їх контролю
 • Cекція 4.     Інформаційні технології, теорія і проектування систем вимірювання механічних величин, мікро- і нанопристроїв
 • Cекція 5.     Аналітичне та екологічне приладобудування
 • Cекція 6.     Біомедичне приладобудування та технології
 • Cекція 7.     Неруйнівний контроль, технічна та медична діагностика

Для участі в конференції необхідно:

 • – до 23 березня 2015 року подати заявку на участь за встановленою формою та надіслати до оргкомітету конференції електронну (на E-mail або цифровому носії) і друковану версії тези доповіді;
 • – до 23 березня 2015 року сплатити організаційний внесок. 

Оргвнесок для учасника складає 80 грн. за умови представлення не більше двох доповідей

Всі деталі на сайті: http://konfpbf.kpi.ua.
Питання надсилайте на електронну адресу конференції: konfpbf2015@gmail.com

Перше інформаційне повідомлення з детальною інформацією: завантажити 
Друге інформаційне повідомлення: завантажити 

Слідкуйте за змінами в роботі на сайті конференції!!!

Продовжувати читання Погляд у майбутнє приладобудування

Інформація для вступників на ОКР бакалавр

 

Бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Вступ на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра осіб з повною загальною середньою освітою.

Вартість навчання українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб – контракт

Відповідно до ст.64 Закону України «Про вищу освіту» та враховуючи фактичний попит на фахівців за окремими спеціальностями, встановлюється розмір вартості навчання українських студентів, які будуть зараховані (в тому числі переведені з інших навчальних закладів, з інших спеціальностей та поновленні на навчання) на контрактній основі у 2014/2015 навчальному році, окремо за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки, галузями знань та формами навчання ( додаток №1 ).

Додаток № 1 до розпорядження № 5-55 від 19.05.2014 року.

Шифр Назва галузі знань Код Назва напряму підготовки бакалавра Вартість навчання за рік, грн.
Денна форма навчання Заочна форма навчання
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 6.051003 Приладобудування 8600 6000
 
Вартість за один рік навчання українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття освітніх рівнів спеціаліста та магістра (контракт на 5,6 курс)
Шифр Назва галузі знань Код Назва спеціальності підготовки спеціалістів та магістрів Вартість навчання за рік, грн.
Денна форма навчання Заочна форма навчання
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 7.05100304 Прилади і системи екологічного моніторингу 10400 6000
8.05100304 Прилади і системи екологічного моніторингу 10400 6000

Вартість проживання у гуртожитках

Особливості організації навчального процесу за формами навчання
Система Конкурс

Продовжувати читання Інформація для вступників на ОКР бакалавр

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти:

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціальності спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

 

Вага предметів сертифікату ЗНО

Вага атестату про повну загальну освіту

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Приладобудування 

 

 

 6.051003

 

 

10% 

 

 

 1. Українська мова та література 0,24 0,06 124 
2. Фізика 0,35 140 за умови, що один із профільних не нижче 150 
3. Математика 0,35 140 за умови, що один із профільних не нижче 150 

Продовжувати читання Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти