До уваги студентів випускних курсів кафедри НАЕПС

УВАГА

ЗМІНИ В РОЗКЛАДІ

Затвердження до захисту ДП ОКР “Бакалавр” та магістерських дисертацій студентів денної та заочної форми навчання відбудеться 12.06.2017 з 9.30 до 15.00 та 13.06.2017 з 9.30 до 13.00.

 При собі мати кваліфікаційну роботу в елекронному та роздрукованому вигляді із додатками (формат А4) оформлені згідно стандартів кваліфікаційних робіт.

Приклади титульних листів до оформлення випускних кваліфікаційних робіт

Титул. лист.ДР спеціаліста

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (титульний лист).

Титул. лист. ДР бакалавра

Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра (титульний лист).

Титул. лист. магістерської дисертації

Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра (титульний лист).

Титул. лист. ДП бакалавра

Дипломний проект на здобуття ступеня бакалавра (титульний лист).

Титул. лист. ДП спеціаліста

Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (титульний лист).

Залік з переддипломної практики

Шановні студенти IV курсу!!!

У середу 10 травня о 11:00 на кафедрі ЗАЛІК із переддипломної практики!

Необхідні документи:practice

  • завдання на практику із підписом керівника ДП;
  • звіт з переддипломної практики (підпис керівника обов’язковий!!!)
  • відгук керівника ДП про проходження практики;
  • щоденник з практики (підписи та печатки ОБОВ’ЯЗКОВІ);
  • зошит із графіком консультацій із відмітками керівника ДП.

ХІІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Наука і життя: сучасні тенденції, інтеграція в світову наукову думку» (16-18 травня 2017 року)

Шановні науковці!

Інститут наукового прогнозування, Державний університет «Люблінська політехніка» (Люблін, Польща),кафедра суспільно-політичних наук Вінницького національного технічного університету, кафедра економічної теорії Львівської комерційної академії, кафедра філософських та соціальних наук Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського Національного торговельно-економічного університету, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний університет, Інститут реклами, Асоціація „Аналітикум”, ЦМНС „ТК Меганом” інформують Вас, що з 16 по 18 травня 2017 року проводиться ХІІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «НАУКА І ЖИТТЯ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ІНТЕГРАЦІЯ В СВІТОВУ НАУКОВУ ДУМКУ» Планується робота за напрямками (дивіться далі).

Оргкомітет конференції планує розміщувати доповіді на Web-сторінці за адресою: http://www.int-konf.org 

За результатами конференції будуть видані збірники матеріалів.

Збірник буде включено до наукометричної бази даних «Російський індекс наукового цитування» («РІНЦ SCIENCE INDEX»).

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Термін подання статей – до 15 травня 2017 року.

Вартість публікації у збірнику для учасників з України складає:

7 стор. – 250 грн., 8 стор. – 270 грн. і т. д. (20 грн. за кожну наступну сторінку)

Оплата оргвнеску для учасників з України надсилається: на р/р 26003052747067 у ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК”, м. Київ, МФО 300711, ЗКПО 2766510047, одержувач ФОП Савченко Вікторія Анатоліївна. Призначення платежу: оргвнесок. Без ПДВ.

УВАГА!!! В ЗВ’ЯЗКУ З ВКЛЮЧЕННЯМ ЗБІРНИКІВ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ ДО МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ, ЗМІНЕНО УМОВИ І ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ!!! ДОКЛАДНІША ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ: вимоги до оформлення

Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою. На e-mail: intkonf@gmail.com необхідно надіслати:

1. Текст статті, з виконанням всіх вимог до оформлення.
Докладніше, на сайті за посиланням (вимоги до оформлення

2. Заявка, окремим файлом (ПІБ (повністю), місце роботи або навчання, країна, місто українською, російською та англійською мовами, телефон, e-mail, посада, вчене звання, наукова ступінь, якщо є). Адреса з поштовим індексом та отримувач для надсилання збірника матеріалів.
Зразок заявки на сайті за посиланням
(вимоги до оформлення)

3. Відскановану копію документа про сплату оргвнеску. (файл pdf, png або jpg)

Файли мають мати назву за зразком: Стаття_Петренко, Заявка_Петренко, Чек_Петренко.

На одну наукову працю надсилається 1(один) примірник збірника на адресу, яку було вказано в реєстраційній формі. Для отримання додаткових збірників необхідно сплатити їх вартість у розмірі 57 гривень за кожний додатковий примірник, про що потрібно вказати у квитанції, що надсилається. Прохання додаткові примірники замовляти завчасно. ЗБІРНИКИ МАТЕРІАЛІВ НАДСИЛАЮТЬСЯ НА ВКАЗАНУ АДРЕСУ, ЧЕРЕЗ ДВА ТИЖНІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ.

Адреса оргкомітету:

Оргкомітет МНІК «Наука і життя: сучасні тенденції, інтеграція в світову наукову думку»

ЦМНС „ТК Меганом”

02192, м. Київ – 192, а/с 82.

Контактні телефони: 044-525-62-99; 067-737-15-61

E-mail: intkonf@gmail.com

УВАГА! РОБОТИ З КОЛЬОРОВИМИ МАЛЮНКАМИ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!!!

ТЕКСТИ НАБРАНІ МІЖРЯДКОВИМ ІНТЕРВАЛОМ 1,0 НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!!!

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

До уваги науково-педагогічних працівників та студентів кафедри НАЕПС!

24.02.2017 о 14.00 відбудеться видача дипломів студентам освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” денної форми навчання. Урочисте вручення пройде в  Залі засідань Вченої ради НТУУ “Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського”. Запрошуємо відвідати урочисту подію випускників кафедри, батьків та всіх охочих.

Поточний контроль науково-дослідної практики

Увага 6 курс!

Поточний контроль виконання індивідуальних завдань з науково-дослідної практики відбудеться у середу 22.02.17 року о 12 годині на кафедрі НАЕПС. При собі мати:

  1. письмовий відгук керівника про стан виконаних робіт;
  2.  щоденник з практики.
  3. результати наукових досліджень в роздрукованому вигляді згідно індивідуального завдання.