До уваги студентів 6 курсу кафедри НАЕПС освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. Уточнення!

27.11.2017 о 13.30 магістранти 2-го року навчання запрошуються на кафедру для обговорення питань щодо виконання науково-дослідної роботи за темою магістерської дисертації.
Засідання кафедри проводить завідуючий кафедри НАЕПС, д.т.н., проф. Порєв В.А.

До уваги студентів 6 курсу кафедри НАЕПС освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

27.11.2017 о 13.00 студенти 6 курсу ОКР спеціаліст запрошуються на кафедру для обговорення стану виконання кваліфікаційних робіт.
Засідання кафедри проводить завідуючий кафедри НАЕПС, д.т.н., проф. Порєв В.А.

І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція Здобувачів вищої освіти і молодих учених «Проблеми сучасної електроенергетики, електротехніки та електромеханіки – теорія і практика»

Шановні колеги!

Запрошуємо молодих учених, студентів та аспірантів взяти участь у роботі
І Всеукраїнській науково-практичній
інтернет-конференції
здобувачів вищої освіти і молодих учених

«Проблеми сучасної електроенергетики, електротехніки та електромеханіки – теорія і практика»,

що відбудеться 14–15 грудня 2017р у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.

Мета конференції: обговорення питань, пов’язаних з проблемами та перспективами впровадження новітніх розробок і технологій, спрямованих на досягнення ресурсозбереження й енергоефективності у сферах електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Основні напрямки роботи конференції:

 1. Генерація та джерела електричної енергії;
 2. Облік та якість електричної енергії;
 3. Енергозбереження в системах електропостачання;
 4. Високовикористані електричні машини;
 5. Електричні апарати в системах електроспоживання.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Матеріали конференції будуть опубліковані в електронному вигляді на сайті конференції http://ojs.kname.edu.ua/

Участь у конференції безкоштовна.

Заявка на участь та реквізити приймаючої сторони.

Зустріч із абітурієнтамми “Осінні канікули в КПІ ім. І. Сікорського”

Старший викладач кафедри НАЕПС, к.т.н. Божко Костянтин Михайлович відповідає на питання абітурієнтів стосовно перспективних напрямків роботи кафедри.

Демонстрація абітурієнтам нагородного листа про присвоєння Золотої медалі ім. С. П. Корольова д.т.н., професору, завідувачу кафедри НАЕПС Порєву В. А. за виконання проекту “Розробка науково-техноло-гічних основ одержання унікальних матеріалів в космосі та створення спеціалізованої технологічної апаратури” (НАН України, НКА України, NN-30 (NASA), при виконанні якого в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України  була розроблена і запатентована унікальна технологія зонної плавки в умовах мікрогравітації.

Загальноуніверситетський захід “Осінні канікули в КПІ ім. І. Сікорського”

Дата проведення – 02.11.2017 р. з 10.30 до 12.00

В заході передбачено зустрічі зі студентами та викладачами, міні-лекції, а також ознайомлення з лабораторіями:

 • фотовольтаїки та цифрової електроніки (презентація лабораторної роботи “Контроль дефектів сонячних батерей”);
 • телевізійної інформаційно-вимірювальної техніки;
 • інформаційних технологій;
 • екологічного моніторингу.

Для відвідувачів буде проведено міні-лекцію  за участю професора кафедри НАЕПС, д.т.н. Защепкіної Н. М. на тему “Метрологія сьогодні та іноваційні напраямки її розвитку”

Відповідальна особа – ст. викл. Морозова Ірина Володимирівна.
Контактний телефон: (+380) 938433444.

Консультанти:
Авагумян Ані Арменівна: (+380) 995468559;
Наконечний Олександр Анатолійович: (+380) 992022116;
Томашук Олександр Сергійович: (+380) 991326347.

Спеціальність
МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

Спеціалізація
І
НФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

Кафедра
НАУКОВИХ, АНАЛІТИЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПРИЛАДІВ І СИСТЕМ  (НАЕПС)

Адреса :
м. Київ, вул. Політехнічна, 14,
Корпус 16,  кімната  № 156

Кафедра НАЕПС за бюджетною формою навчання готує фахівців:

 • бакалаврів, магістрів, докторів філософії,
 • які орієнтуються в новітніх напрямах інформаційних та інформаційно-вимірювальних технологій,
 • володіють специфікою моніторингу довкілля та методологією наукових досліджень,
 • розуміють сучасні екологічні проблеми, причини їх виникнення та наслідки.

Прийнята кафедрою концепція підготовки фахівців орієнтована на забезпечення реальних перспектив застосування отриманих знань в сучасних умовах, що досягається збалансованим навчальним планом, основу якого складають традиційні для провідного технічного університету дисципліни, а також економіко-управлінські дисципліни (економіка, маркетинг, менеджмент, сертифікація) та іноземна мова професійного спрямування.

Основу фахової компоненти становлять такі дисципліни:

 • Теоретичні основи інформаційно – вимірювальних технологій;
 • Інформаційно – вимірювальні системи на ПЗЗ (CCD);
 • Новітні інформаційно – вимірювальні технології;
 • Прилади контролю якості харчових продуктів;
 • Екологічна безпека та екологічний аудит;
 • Наноматеріали та нанотехнології;
 • Геоінформаційні технології;
 • Інтернет технології;

На кафедрі обладнані сучасні навчально-наукові лабораторії: фотовольтаїки та цифрової електроніки, телевізійної інформаційно – вимірювальної техніки, екологічного моніторингу, схемотехніки та вимірювальних перетворювачів, а також лабораторії дослідження властивостей матеріалів та  кабінет комп’ютерних технологій.

Місця працевлаштування наших випускників в Україні:

 • посади державних службовців в Державних управліннях охорони навколишнього природного середовища та в Державних екологічних інспекціях, які створені в кожній області, а також в м. Києві,
 • наукові та інженерні посади в екологічних підрозділах енергогенеруючих підприємств та підприємств важкої промисловості, а також в різних галузях народного господарства.
 • викладацькі посади у ВНЗ України (з дипломом магістра);
 • кращі випускники отримують направлення в аспірантуру.

Екологічний моніторинг на базі новітніх інформаційно-вимірювальних технологій сьогодні, а також  в довгостроковій перспективі, є одним із безумовних пріоритетів країн ЄС, який, зокрема, визначає структуру європейського ринку праці,  що впливає на формування ринку праці України.

Наші здобутки:
1. Розділ “Нові речовини і матеріали”.
2. Розділ “Енергетика та енергоефективність”.

Фахівець зі спеціальності «Інформаційно-вимірювальні технології екологічного моніторингу» ніколи не залишиться без роботи!

Графік консультацій магістрів за темою магістерської дисертації на осінній семестр 2017 – 2018 навчального року

ПІП викладача
День тижня
Час
1
Д.т.н., проф.
Порєв В.А.
Четвер по другому тижні
14.30 – 15.30
2
Д.т.н., проф.
Маслов В.П.
середа
12.15 – 13.35
3
Д.т.н., проф.
Защепкіна Н.М.
п’ятниця
8.30 – 9.50
4
К.т.н., доц.
Маркін М.О.
середа
16.00-17.00
5
К.т.н., доц.
Маркіна О. М.
середа
16.00 – 17.00
6
К.т.н., ст.. викл.
Божко К.М.
понеділок
12.00 – 13.00
7
К.т.н., асист.
Івасенко В.М.
п’ятниця
10.15 – 11.45
 • Періодичність звітів по магістерській дисертації магістрів 2 року навчання кожного місяця на засіданні кафедри