Ректорський контроль якості знань студентів IV курсу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Розпорядження № 5-163
Від 07.12.2016р.

Про проведення Двадцять другого туру Комплексного моніторингу якості підготовки фахівців в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» (XXII тур КМЯПФ, осінь’2016, весна’2017)

На виконання наказу ректора від 26.09.2005р. №1-127 «Про комплексний моніторинг якості підготовки фахівців в НТУУ «КШ»» та розпорядження №5-75 від 14 вересня 2007 року.

Пропоную

 1. Інституту моніторингу якості освіти (ІМЯО) НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» провести Комплексний моніторинг якості підготовки фахівців в терміни з 28 листопада 2016 року по 1 травня 2017 року.
 2. Центру тестування та моніторингу знань (ЦТМЗ) ІМЯО НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» провести:
  ◦ Ректорський контроль якості довгострокових залишкових знань студентів IV курсу в терміни з 12 по 23 грудня 2016 року (Додаток 1).
  ◦ Ректорський контроль якості короткострокових залишкових знань студентів IV курсу в терміни з 20 лютого по 27 березня 2017 року (Додаток 2).
 1. Відповідальним за проведення Ректорського контролю (РК) в інститутах (на факультетах, кафедрах) НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» подати в терміни до 19 грудня 2016 року до ІМЯО всю необхідну інформацію (1. Копію наказу (розпорядження) про призначення Відповідальної особи за проведення РК, контактний телефон, e-mail; 2. перелік дисциплін, що виносяться на РК по кожній навчальній групі); корпус №16 кабінет 121: з 14:00 до 17:00 (або скан-копії: rcontrol.eqmi@gmail.com (096)689-87-84 Марія Володимирівна).
 2. Навчальному відділу Департаменту навчальної роботи НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» на період проведення Ректорського контролю закріпити за ІМЯО відповідні аудиторії, згідно графіку проведення (Додатки 1,2).
 3. Відділу інформатизації Департаменту перспективного розвитку НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» забезпечити передачу до ІМЯО всієї необхідної інформації, щодо студентів IV курсу, централізовано із Автоматизованої системи «Деканат».
 4. Директорам інститутів (деканам факультетів) забезпечити явку всіх без виключення студентів IV курсу на Ректорський контроль та створити всі необхідні умови для його проведення.

Перший проректор НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
Ю. І. Якименко

rektorskyj_kontrol_2016_1

rektorskyj_kontrol_2016_3

rektorskyj_kontrol_2016_4

До уваги студентів 4-го курсу!

Графік консультацій
(Присутність обов’язкова)

Фізика: 12.12.2016 г.(понеділок) в 14.15 ауд.1-201-1

Англ. мова: 14.12.2016 г. (середа) в 14.15 ауд. 1-201-1

Математика:
15.12.2016 г. (четвер) в 14.15 ауд. 279-1
16.12.2016 г. (п’ятниця) в 14.15. ауд. 1-201-1

Вітаємо переможця!

Кафедра вітає студента групи ПН-51с Олександра Павлова із перемогою у конкурсі Містер ПБФ  2016!!!

kubok_1 vitajemo

pavlov3 pavlov2 pavlov
Вітання від організаторів конкурсу Почесна грамота Наш переможець!

Керівникам структурних підрозділів

Шановні колеги!

Інформуємо Вас про Всеукраїнський конкурс «Винахід року», який проводиться Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» під егідою Державної служби інтелектуальної власності України з метою популяризації винахідницької та інноваційної діяльності для виявлення найбільш талановитих та перспективних розробок і привернення до них уваги вітчизняних та іноземних інвесторів і підприємців.

Запрошуємо до участі у конкурсі молодих вчених, студентів і працівників НТУУ «КПІ», які мають інноваційні розробки та винаходи, що можуть зацікавити виробників та потенційних інвесторів.

У ході Конкурсу будуть розглянуті винаходи та корисні моделі, які захищені чинними патентами України.

Прийом матеріалів триватиме до 12 грудня 2016 року.

Бланки заяв, анкет та Положення про конкурс учасники можуть отримати у відділі з питань інтелектуальної власності та комерціалізації наукових розробок (6 корпус, вхід «В», кімната 7, тел.. 236-40-56)

Заступник проректора з наукової роботи                                   Барбаш В. А.

Звіт випускника аспірантури Корнієнко Д.Г. про хід виконання дисертаційної роботи

18 жовтня 2016 року відбулось засідання кафедри «Наукових аналітичних та екологічних приладів і систем» на якому звітував випускник аспірантури Корнієнко Д.Г. про хід виконання дисертаційної роботи. Тема роботи «Вдосконалення методів і засобів вимірювання концентрації твердих суспендованих частинок у викидах енергетичних підприємств»

Особливе місце серед проблем, пов’язаних з екологічним станом довкілля, займають проблеми контролю забруднення атмосфери, зокрема, викидами – енергетичних підприємств: теплові електростанції (ТЕС), теплоелектроцентралі (ТЕЦ), котельні, бойлерні, інсенераторні установки. Основним компонентом, як організованих так і неорганізованих джерел викидів димових труб  у промисловості  і енергетиці є тверді суспендовані частинки (ТСЧ) або пил.

Пил завдає значної шкоди навколишньому середовищу і є причиною багатьох легеневих і інших захворювань людини. ТСЧ – це полідисперсна система, що складається з дрібних твердих частинок, що знаходяться у газовому середовищі в підвішеному стані. Розміри частинок варіюються від 0,01 до  100 мкм, в інтервалі концентрацій від 10-8 до 105 мг/м3. Тому при спалюванні вугілля, що містить 30% золи, в повітря надходить близько 240 кг золи на кожну тонну палива. За результатами досліджень встановлено, що в великих містах з розвиненою промисловістю на кожен квадратний кілометр поверхні з повітря осідає пил, який вимірюється тисячами тонн в рік. Наприклад, в Дніпропетровську – близько 1200 кг/км2, в Запоріжжі – 1300 кг/км2. Кількість і концентрація ТСЧ жорстко нормується у розвинених країнах,стандарти яких зараз активно впроваджуються в Україні. По кожному виду ТСЧ свої нормативи  викидів як безпосередньо у технологічному процесі, на робочому місці, на межі санітарно- захисної зони, у житловій забудові. Для контролю викидів пилу використовуються як стаціонарні автоматичні пиломіри так і переносні вимірювачі пилу. Від точності, чутливості, надійності вимірювачів пилу залежить робота енергетичних підприємств і охорона довкілля. На перший план виходять задачі вдосконалення методів і засобів вимірювань ТСЧ безпосередньо на енергетичних підприємтсвах та контролю забруднення атмосфери, підвищення надійності та точності вимірювань.

Основною метою роботи є вдосконалення технічних, метрологічних характеристик вимірювачів концентрації пилу у викидах енергетичних підприємств шляхом створення нових інваріантних схем побудови оптичних вимірювачів пилу з застосуванням опорного каналу, фізичних еквівалентів (міні-ваги, калібровані оптичні фільтри) вимірювальної величини: маси, оптичної щільності пилогазового потоку, вдосконаленої конструкції вимірювача концентрації пилу в схемі побудови яких об’єднується гравіметричний і оптичний спосіб вимірювання концентрації ТСЧ, автоматичної очистки пилових фільтрів.

За результатами роботи, яка була проведена аспірантом кафедри Корнієнко Д.Г опубліковано 30 наукових праць: 9 статей – з них 8 у фахових виданнях ВАК («Метрологія та прилади» , «Вісник приладобудування», «Технологічний аудит і резерви виробництва» інші спеціалізовані видання), міжнародних наукометричних базах даних, у спеціалізованих виданнях, 9 тез доповідей на конференціях. Департамент інтелектуальної власності НТУУ КПІ підготував пропозиції про продаж ліцензій на патенти:

 1. Патент на винахід України №110679, Автоматична система пилової очистки пробо підготовки газоаналізаторів . Бюл. винаходів. — 2016, № 2
 2. Патент на корисну модель Україна №98234, Спосіб вимірювання концентрації радіоактивного пилу у викидах котлоагрегатів. Бюл. винаходів. — 2015, № 8
 3. Патент на корисну модель України №104605, Гравіметричний спосіб вимірювання концентрації радіоактивного пилу у викидах стаціонарних джерел. Бюл. винаходів. — 2016, №
 4. Патент на корисну модель України №104604, Спосіб вимірювання концентрації радіоактивного пилу у викидах котлоагрегатів. Бюл. винаходів. — 2016, № 3
 5. Патент на корисну модель України № 109800, Спосіб вимірювання концентрації димових газів.

Винаходи були розроблені і отримані науковцями кафедри на чолі з зав кафедрою, проф. Порєвим В.А., аспірантом Корнієнко Д.Г. Винаходи є інтелектуальною власністю НТУУ КПІ і викликали зацікавленість  енергетичних підприємств, фахівців з Чорнобильської зони: контроль викидів радіоактивного пилу при спалюванні радіоактивного Чорнобильського лісу в  інсенераторній печі-утилізаторі, побудованій за проектом  і на і кошти ЕС.

Представлена до захисту дисертаційна робота поєднує теоретичні розробки з практичним впровадженням, що підтверджено відповідними актами, захистом інтелектуальної власності розробок НТУУ КПІ.

kornijenko_patent_1_1 kornijenko_patent_1_2
 kornijenko_patent_2_1  kornijenko_patent_2_2
 kornijenko_patent_3_1  kornijenko_patent_3_2
 kornijenko_patent_4_1  kornijenko_patent_4_2
 kornijenko_patent_5_1  kornijenko_patent_5_2
 kornijenko_patent_6_1  kornijenko_patent_6_2

Результати рейтингування науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів НТТУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”​

За результатами рейтингування науково-педагогічних працівників 2015-16 н. р. кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем зайняла почесне 12 місце серед 130 кафедр НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського”.

rejting_kafedr_1rejting_kafedr_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слід відмітити, що за науково-інноваційним потенціалом кафедра НАЕПС взагалі входить до 10 найсильніших у КПІ.

Серед кращих науково-педагогічних працівників є також представники кафедри:
доценти Защепкіна Н.М. (3-тє місце) та Маркін М.О. (15-те місце).