Залік з переддипломної практики

Шановні студенти IV курсу!!!

У середу 10 травня о 11:00 на кафедрі ЗАЛІК із переддипломної практики!

Необхідні документи:practice

 • завдання на практику із підписом керівника ДП;
 • звіт з переддипломної практики (підпис керівника обов’язковий!!!)
 • відгук керівника ДП про проходження практики;
 • щоденник з практики (підписи та печатки ОБОВ’ЯЗКОВІ);
 • зошит із графіком консультацій із відмітками керівника ДП.

ХІІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Наука і життя: сучасні тенденції, інтеграція в світову наукову думку» (16-18 травня 2017 року)

Шановні науковці!

Інститут наукового прогнозування, Державний університет «Люблінська політехніка» (Люблін, Польща),кафедра суспільно-політичних наук Вінницького національного технічного університету, кафедра економічної теорії Львівської комерційної академії, кафедра філософських та соціальних наук Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського Національного торговельно-економічного університету, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний університет, Інститут реклами, Асоціація „Аналітикум”, ЦМНС „ТК Меганом” інформують Вас, що з 16 по 18 травня 2017 року проводиться ХІІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «НАУКА І ЖИТТЯ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ІНТЕГРАЦІЯ В СВІТОВУ НАУКОВУ ДУМКУ» Планується робота за напрямками (дивіться далі).

Оргкомітет конференції планує розміщувати доповіді на Web-сторінці за адресою: http://www.int-konf.org 

За результатами конференції будуть видані збірники матеріалів.

Збірник буде включено до наукометричної бази даних «Російський індекс наукового цитування» («РІНЦ SCIENCE INDEX»).

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Термін подання статей – до 15 травня 2017 року.

Вартість публікації у збірнику для учасників з України складає:

7 стор. – 250 грн., 8 стор. – 270 грн. і т. д. (20 грн. за кожну наступну сторінку)

Оплата оргвнеску для учасників з України надсилається: на р/р 26003052747067 у ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК”, м. Київ, МФО 300711, ЗКПО 2766510047, одержувач ФОП Савченко Вікторія Анатоліївна. Призначення платежу: оргвнесок. Без ПДВ.

УВАГА!!! В ЗВ’ЯЗКУ З ВКЛЮЧЕННЯМ ЗБІРНИКІВ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ ДО МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ, ЗМІНЕНО УМОВИ І ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ!!! ДОКЛАДНІША ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ: вимоги до оформлення

Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою. На e-mail: intkonf@gmail.com необхідно надіслати:

1. Текст статті, з виконанням всіх вимог до оформлення.
Докладніше, на сайті за посиланням (вимоги до оформлення

2. Заявка, окремим файлом (ПІБ (повністю), місце роботи або навчання, країна, місто українською, російською та англійською мовами, телефон, e-mail, посада, вчене звання, наукова ступінь, якщо є). Адреса з поштовим індексом та отримувач для надсилання збірника матеріалів.
Зразок заявки на сайті за посиланням
(вимоги до оформлення)

3. Відскановану копію документа про сплату оргвнеску. (файл pdf, png або jpg)

Файли мають мати назву за зразком: Стаття_Петренко, Заявка_Петренко, Чек_Петренко.

На одну наукову працю надсилається 1(один) примірник збірника на адресу, яку було вказано в реєстраційній формі. Для отримання додаткових збірників необхідно сплатити їх вартість у розмірі 57 гривень за кожний додатковий примірник, про що потрібно вказати у квитанції, що надсилається. Прохання додаткові примірники замовляти завчасно. ЗБІРНИКИ МАТЕРІАЛІВ НАДСИЛАЮТЬСЯ НА ВКАЗАНУ АДРЕСУ, ЧЕРЕЗ ДВА ТИЖНІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ.

Адреса оргкомітету:

Оргкомітет МНІК «Наука і життя: сучасні тенденції, інтеграція в світову наукову думку»

ЦМНС „ТК Меганом”

02192, м. Київ – 192, а/с 82.

Контактні телефони: 044-525-62-99; 067-737-15-61

E-mail: intkonf@gmail.com

УВАГА! РОБОТИ З КОЛЬОРОВИМИ МАЛЮНКАМИ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!!!

ТЕКСТИ НАБРАНІ МІЖРЯДКОВИМ ІНТЕРВАЛОМ 1,0 НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!!!

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

До уваги науково-педагогічних працівників та студентів кафедри НАЕПС!

24.02.2017 о 14.00 відбудеться видача дипломів студентам освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” денної форми навчання. Урочисте вручення пройде в  Залі засідань Вченої ради НТУУ “Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського”. Запрошуємо відвідати урочисту подію випускників кафедри, батьків та всіх охочих.

Поточний контроль науково-дослідної практики

Увага 6 курс!

Поточний контроль виконання індивідуальних завдань з науково-дослідної практики відбудеться у середу 22.02.17 року о 12 годині на кафедрі НАЕПС. При собі мати:

 1. письмовий відгук керівника про стан виконаних робіт;
 2.  щоденник з практики.
 3. результати наукових досліджень в роздрукованому вигляді згідно індивідуального завдання.

Хочете навчатися у технічному ВУЗі? Обирайте кафедру НАЕПС!!!

ivtem

Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем КПІ ім. Ігоря Сікорського за бюджетною формою навчання готує фахівців (бакалаврів, магістрів, докторів філософії), які володіють методологією наукових досліджень, специфікою технічних засобів моніторингу довкілля, розуміють сучасні екологічні проблеми, причини їх виникнення та можливі наслідки, орієнтуються в новітніх напрямах інформаційно-вимірювальних технологій екологічного моніторингу.

Прийнята кафедрою концепція підготовки фахівців орієнтована на забезпечення реальних перспектив застосування отриманих знань в сучасних умовах, що досягається збалансованим навчальним планом, основу якого складають традиційні для провідного технічного університету дисципліни: вища математика, цифрова електроніка та мікропроцесори, аналогова схемотехніка, інформатика, офісні комп’ютерні технології тощо.

Відповідно до сучасних реалій біля 20% навчального матеріалу становлять дисципліни економіко-управлінського спрямування (економіка, маркетинг, менеджмент, сертифікація) та іноземна мова професійного спрямування.

Основу фахової компоненти навчального плану кафедри становлять такі дисципліни:

 • Теоретичні основи інформаційно-вимірювальних технологій;
 • Інформаційно-вимірювальні системи на ПЗЗ (CCD);
 • Новітні інформаційно – вимірювальні технології;
 • Прилади контролю якості харчових продуктів;
 • Екологічна безпека та екологічний аудит;
 • Геоінформаційні технології.

11092-NN3OU7На кафедрі обладнані сучасні навчальні лабораторії: фотовольтаїки та цифрової електроніки, екологічного моніторингу, схемотехніки та вимірювальних перетворювачів, а також лабораторії дослідження властивостей матеріалів та кабінет комп’ютерних технологій.

На кафедрі створена єдина на сьогодні в Україні навчально-наукова лабораторія телевізійної інформаційно-вимірювальної техніки з повним циклом інструментального забезпечення унікальних і високоточних вимірювань — від сучасних апаратно-програмних засобів вимірювання до належного метрологічного забезпечення, на базі якої співробітники та аспіранти проводять наукові дослідження, а студенти виконують лабораторні роботи.

Місця працевлаштування наших випускників в Україні:

 • Пошук роботипосади державних службовців в Державних управліннях охорони навколишнього природного середовища та в Державних екологічних інспекціях, які створені в кожній області, а також в м. Києві;
 • наукові та інженерні посади в екологічних підрозділах енергогенеруючих підприємств та підприємств важкої промисловості, а також в різних галузях народного господарства (у військовій справі, в астрономії, в медичній діагностиці, на транспорті, в біотехнологіях, в мікроелектроніці, в криміналістиці, в задачах екологічного моніторингу тощо;
 • викладацькі посади у ВНЗ України (з дипломом магістра);
 • кращі випускники отримують направлення в аспірантуру.

Екологічний моніторингЕкологічний моніторинг на базі інформаційно-вимірювальних технологій сьогодні, а також в довгостроковій перспективі, є одним із безумовних пріоритетів країн ЄС, який, зокрема, визначає структуру європейського ринку праці, що не може не впливати на формування ринку праці України.

Тестування з математики, фізики або іноземної мови, української мови.

 

З питань, пов’язаних з навчанням на кафедрі, звертатися:

03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, кафедра НАЕПС; http://ivstem.kpi.ua

Приймальна; тел. 044- 204-85-03;            e-mail: kpi_naeps@ukr.net

Завідувач кафедри, тел. 044- 204-85-03;   e-mail: kugaran@gmail.com

доктор технічних наук, професор Порєв Володимир Андрійович

Attachments

Мiжнародна наукова iнтернет-конференцiя “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення”

Запрошуємо взяти участь в Мiжнароднiй науковій iнтернет-конференцiї на тему:

“Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення” (випуск 17) 
яка відбудеться 2 березня   2017 р   

Прийом матеріалів до 2 березня 2017 р. включно.

Плануються наступні напрями її роботи:

1. Інформаційні системи і технології.
Теоретичні основи інформатики та кібернетики
Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Системи та процеси керування
Комп’ютерні системи та компоненти
Інформаційні технології
Автоматизація процесів керування
Системи автоматизації проектувальних робіт
Системи захисту інформації
Інформаційна безпека
Управління проектами і програмами
Системи та засоби штучного інтелекту
Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
Медична та біологічна інформатика і кібернетика
Соціальна інформатика

2. Економічні науки.
Теоретичні основи інформатики та кібернетики
Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Системи та процеси керування
Комп’ютерні системи та компоненти
Інформаційні технології
Автоматизація процесів керування
Системи автоматизації проектувальних робіт
Системи захисту інформації
Інформаційна безпека
Управління проектами і програмами
Системи та засоби штучного інтелекту
Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
Медична та біологічна інформатика і кібернетика
Соціальна інформатика

3. Технічні науки.
Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка
Машинознавство
Обробка матеріалів у машинобудуванні
Галузеве машинобудування
Електротехніка
Прилади
Радіотехніка та телекомунікації
Енергетика
Хімічні технології
Технологія харчової та легкої промисловості
Транспорт
Будівництво
Безпека життєдіяльності
Електроніка

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі: заочна.
За результатами роботи конференції буде опубліковано збірник тез доповідей та сертифікати.
Матеріали науково-практичної інтернет-конференції включаються до наукометричної бази даних “РІНЦ/RSCI”

Перелік секцій вказаний на сайті та в інформаційному листі: “Умови участі у конференції”

Деталі на сайті    http://www.konferenciaonline.org.ua/

До уваги науково-педагогічних працівників та аспірантів кафедри НАЕПС!

Засідання кафедри відбудеться 15 лютого 2017 р. о 14-30.

Порядок денний

 1. Звіти аспірантів кафедри. (Кушнір Г., Мелконян А., Наконечний О., Томашук О., Кущовий С.)
 2. Звіт голови про захист ДЕК ОКР «Спеціаліст».
 3. Підготовка до ДП «Бакалавр» ст. викл. Медяний Л.П.
 4. Затвердження атестаційних комісій.
 5. Звіт НПП, щодо участі в формуванні бази TELEF.