До уваги науково-педагогічних працівників та студентів кафедри НАЕПС!

24.02.2017 о 14.00 відбудеться видача дипломів студентам освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” денної форми навчання. Урочисте вручення пройде в  Залі засідань Вченої ради НТУУ “Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського”. Запрошуємо відвідати урочисту подію випускників кафедри, батьків та всіх охочих.

Поточний контроль науково-дослідної практики

Увага 6 курс!

Поточний контроль виконання індивідуальних завдань з науково-дослідної практики відбудеться у середу 22.02.17 року о 12 годині на кафедрі НАЕПС. При собі мати:

 1. письмовий відгук керівника про стан виконаних робіт;
 2.  щоденник з практики.
 3. результати наукових досліджень в роздрукованому вигляді згідно індивідуального завдання.

Хочете навчатися у технічному ВУЗі? Обирайте кафедру НАЕПС!!!

ivtem

Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем КПІ ім. Ігоря Сікорського за бюджетною формою навчання готує фахівців (бакалаврів, магістрів, докторів філософії), які володіють методологією наукових досліджень, специфікою технічних засобів моніторингу довкілля, розуміють сучасні екологічні проблеми, причини їх виникнення та можливі наслідки, орієнтуються в новітніх напрямах інформаційно-вимірювальних технологій екологічного моніторингу.

Прийнята кафедрою концепція підготовки фахівців орієнтована на забезпечення реальних перспектив застосування отриманих знань в сучасних умовах, що досягається збалансованим навчальним планом, основу якого складають традиційні для провідного технічного університету дисципліни: вища математика, цифрова електроніка та мікропроцесори, аналогова схемотехніка, інформатика, офісні комп’ютерні технології тощо.

Відповідно до сучасних реалій біля 20% навчального матеріалу становлять дисципліни економіко-управлінського спрямування (економіка, маркетинг, менеджмент, сертифікація) та іноземна мова професійного спрямування.

Основу фахової компоненти навчального плану кафедри становлять такі дисципліни:

 • Теоретичні основи інформаційно-вимірювальних технологій;
 • Інформаційно-вимірювальні системи на ПЗЗ (CCD);
 • Новітні інформаційно – вимірювальні технології;
 • Прилади контролю якості харчових продуктів;
 • Екологічна безпека та екологічний аудит;
 • Геоінформаційні технології.

11092-NN3OU7На кафедрі обладнані сучасні навчальні лабораторії: фотовольтаїки та цифрової електроніки, екологічного моніторингу, схемотехніки та вимірювальних перетворювачів, а також лабораторії дослідження властивостей матеріалів та кабінет комп’ютерних технологій.

На кафедрі створена єдина на сьогодні в Україні навчально-наукова лабораторія телевізійної інформаційно-вимірювальної техніки з повним циклом інструментального забезпечення унікальних і високоточних вимірювань — від сучасних апаратно-програмних засобів вимірювання до належного метрологічного забезпечення, на базі якої співробітники та аспіранти проводять наукові дослідження, а студенти виконують лабораторні роботи.

Місця працевлаштування наших випускників в Україні:

 • Пошук роботипосади державних службовців в Державних управліннях охорони навколишнього природного середовища та в Державних екологічних інспекціях, які створені в кожній області, а також в м. Києві;
 • наукові та інженерні посади в екологічних підрозділах енергогенеруючих підприємств та підприємств важкої промисловості, а також в різних галузях народного господарства (у військовій справі, в астрономії, в медичній діагностиці, на транспорті, в біотехнологіях, в мікроелектроніці, в криміналістиці, в задачах екологічного моніторингу тощо;
 • викладацькі посади у ВНЗ України (з дипломом магістра);
 • кращі випускники отримують направлення в аспірантуру.

Екологічний моніторингЕкологічний моніторинг на базі інформаційно-вимірювальних технологій сьогодні, а також в довгостроковій перспективі, є одним із безумовних пріоритетів країн ЄС, який, зокрема, визначає структуру європейського ринку праці, що не може не впливати на формування ринку праці України.

Тестування з математики, фізики або іноземної мови, української мови.

 

З питань, пов’язаних з навчанням на кафедрі, звертатися:

03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, кафедра НАЕПС; http://ivstem.kpi.ua

Приймальна; тел. 044- 204-85-03;            e-mail: kpi_naeps@ukr.net

Завідувач кафедри, тел. 044- 204-85-03;   e-mail: kugaran@gmail.com

доктор технічних наук, професор Порєв Володимир Андрійович

Attachments

Мiжнародна наукова iнтернет-конференцiя “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення”

Запрошуємо взяти участь в Мiжнароднiй науковій iнтернет-конференцiї на тему:

“Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення” (випуск 17) 
яка відбудеться 2 березня   2017 р   

Прийом матеріалів до 2 березня 2017 р. включно.

Плануються наступні напрями її роботи:

1. Інформаційні системи і технології.
Теоретичні основи інформатики та кібернетики
Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Системи та процеси керування
Комп’ютерні системи та компоненти
Інформаційні технології
Автоматизація процесів керування
Системи автоматизації проектувальних робіт
Системи захисту інформації
Інформаційна безпека
Управління проектами і програмами
Системи та засоби штучного інтелекту
Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
Медична та біологічна інформатика і кібернетика
Соціальна інформатика

2. Економічні науки.
Теоретичні основи інформатики та кібернетики
Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Системи та процеси керування
Комп’ютерні системи та компоненти
Інформаційні технології
Автоматизація процесів керування
Системи автоматизації проектувальних робіт
Системи захисту інформації
Інформаційна безпека
Управління проектами і програмами
Системи та засоби штучного інтелекту
Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
Медична та біологічна інформатика і кібернетика
Соціальна інформатика

3. Технічні науки.
Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка
Машинознавство
Обробка матеріалів у машинобудуванні
Галузеве машинобудування
Електротехніка
Прилади
Радіотехніка та телекомунікації
Енергетика
Хімічні технології
Технологія харчової та легкої промисловості
Транспорт
Будівництво
Безпека життєдіяльності
Електроніка

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі: заочна.
За результатами роботи конференції буде опубліковано збірник тез доповідей та сертифікати.
Матеріали науково-практичної інтернет-конференції включаються до наукометричної бази даних “РІНЦ/RSCI”

Перелік секцій вказаний на сайті та в інформаційному листі: “Умови участі у конференції”

Деталі на сайті    http://www.konferenciaonline.org.ua/

До уваги науково-педагогічних працівників та аспірантів кафедри НАЕПС!

Засідання кафедри відбудеться 15 лютого 2017 р. о 14-30.

Порядок денний

 1. Звіти аспірантів кафедри. (Кушнір Г., Мелконян А., Наконечний О., Томашук О., Кущовий С.)
 2. Звіт голови про захист ДЕК ОКР «Спеціаліст».
 3. Підготовка до ДП «Бакалавр» ст. викл. Медяний Л.П.
 4. Затвердження атестаційних комісій.
 5. Звіт НПП, щодо участі в формуванні бази TELEF.

Науково-дослідна практика 2017

У понеділок 6 лютого 2017 року  на кафедрі НАЕПС о 9 годині відбудуться загальні збори групи ПН-51м (магістри) щодо проходження науково-дослідної практики. При собі мати роздрукований щоденник з практики, завдання з практики за підписом керівника практики (керівник МД).

Список розподілу студентів групи ПН-51м на практику

До уваги науково-педагогічних працівників кафедри НАЕПС!

Керівникам структурних підрозділів

Шановні колеги!

Інформуємо Вас про те, що фахівцями НТО «КПІ-Телеком» підготовлено базу даних Telef із показниками публікаційної активності науково-педагогічних і наукових працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського (http://telef.kpi.ua/). В основу розробленої бази даних взято статті і посилання на них, які фіксуються вільною доступною пошуковою системою Google Scholar, що індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Індексування Google Scholar включає в себе більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв. За функціями він схожий на вільно доступні системи Scirus від Elsevier, CiteSeerX і getCITED. Також він схожий на інструменти засновані на підписці, такі як Elsevier в Scopus і Thomson ISI’s Web of Science.

База даних Telef дозволяє аналізувати публікаційну активність як окремих працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського, так і окремих кафедр, факультетів, інститутів університету. База даних дозволяє порівнювати їх за кількістю статей, кількістю цитувань та індексом Гірша, що важливо під час виборів на посади викладачів або науковців, проведення щорічних рейтингів лідрозділів університету.

У зв’язку із завершенням календарного 2016 р. і підготовкою звіту про наукову та інноваційну діяльність за 2016 рік на Вчену раду університету, звертаємо Вашу увагу на необхідність завершення формування бази даних Telef, а саме: необхідність кожному працівнику КПІ ім. Ігоря Сікорського у своєму персональному кабінеті Google Scholar вказати місце його роботи англійською мовою National Technical University of Ukraine.

З повагою,

Проректор з наукової роботи                                                                                         М.Ю. Ільченко

Обчислювальна техніка та програмування

Хмара тегівУ 2016 році кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем КПІ ім. Ігоря Сікорського (http://ivstem.kpi.ua) долучилась до пілотного проекту впровадження змішаного навчання в університетах України.
За основу було обрано відомий курс Гарвардського університету CS50 Introduction to computer science. В рамках дисципліни “Обчислювальна техніка та програмування” розроблено спеціальну навчальну програму, яка базується на безкоштовному онлайн курсі “Основи програмування CS50” від провідного громадського проекту масових відкритих онлайн-курсів “Prometheus”.

“Demanding, but definitely doable. Social, but educational. A focused topic, but broadly applicable skills. CS50 is the quintessential Harvard (and KPI!) course.”

ЛІЦЕНЗІЯ

Цей курс розповсюджується за відкритою ліцензією Creative Commons. Авторство курсу належить проф. Девіду Малану та університету Гарварда. Українська версія курсу відповідає оригінальній версії 2014 року, яка була розміщена на платформі edX протягом 2015 року. Зміни, які були внесені у локалізовану версію, незначні і стосуються текстового та графічного оформлення матеріалу.

 

Вперше навчання із дисципліни “Обчислювальна техніка та програмування” проводилося за новою методикою. Це поєднання класичного відвідування пар та онлайн-навчання – перегляд більшої кількості лекцій у записі. Студенти групи ПН-61-1 опанували перший кредитний модуль дисципліни, завершили 4 тижні навчання за курсом CS50, що присвячені вивченню основ програмування на мові Сі.

Всі студенти групи успішно опанували перший семестр навчання, здали всі завдання, отримали атестації та згодом отримали позитивні оцінки на екзамені.

Варто зазначити, що незважаючи на бажання студентів опанувати весь матеріал курсу, це виявилось досить складним завданням, оскільки рівень підготовки випускників шкіл із програмування є незадовільним. Більшу частину практичних завдань потрібно було проробляти з самого початку. Декілька раз навіть вимушені були розглядати теми повторно. Але бажання не облишило студентів і згодом всі завдання були виконані.

Повністю підтримую висновки колеги з факультету електроніки Дениса Лебедєва:

“Впровадження змішаного навчання на 1 курсі показало, що для комфортного та якісного проходження занять, 6 тижнів гарвардського курсу повинні проходитись не швидше ніж за 12 тижнів навчання при 3 парах у кожній групі на тиждень. … Короткі контрольні роботи повинні проходити кожного навчального, а не гарвардського тижня.”

Наступного року другий модуль дисципліни також пройде у режимі змішаного навчання. Студенти продовжать опановувати курс CS50. Згодом вони мають можливість отримати сертифікати про успішне проходження курсу.

Дякую за допомогу у створенні змішаного курсу Радмілі Сегол, Марині Філіпповій, Іванові Примаченку, Олексію Молчановському, Олексію Фіногенову.

Дякую своїм студентам за наполегливу працю, дотримання моїх вимог (це складно!!!), розуміння та БАЖАННЯ! Впевнений, опанування цього курсу допоможе Вам у подальшому навчанні та професійному зростанні!