ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО УНІВЕРСИТЕТ

Київський політехнічний інститут (КПІ) було засновано у 1898 році з ініціативи науково-технічної громадськості та підприємців Росії і України як відгук на потреби промисловості південного заходу держави, що бурхливо розвивалася наприкінці XIX століття. У КПІ було відкрито 4 відділення: механічне, сільськогосподарське, інженерне та хімічне. Першим ректором інституту був відомий учений і педагог В.Л.Кирпичов.

Продовжувати читання ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО УНІВЕРСИТЕТ

Історія фаху та кафедри ІВСТЕМ (НАЕПС)

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

В 1972 р. на Стокгольмській міжнародній конференції ООН з проблем охорони довкілля було вперше декларовано, що кризові ситуації в екологічній сфері не є тимчасовими, вони зростають і ставлять перед людством критичні питання, а техногенна цивілізація стала загрожувати самому існуванню людства.

В той же час саме в рамках техногенної цивілізації були створені ефективні методи і технічні засоби діагностики стану довкілля та прогнозування негативних наслідків дії багатьох чинників. Зрозуміло, що саме технічним засобам екологічного моніторингу належить основна роль у визначенні антропогенного впливу на довкілля. Об’єктивною тенденцією сучасного етапу розвитку екології є перенесення акцентів від загальних, моральних, етичних та інших, безумовно, важливих складових екологічних проблем, на питання створення та грамотного використання технічних засобів, оскільки ефективність екологічного моніторингу в цілому та правомірність законодавчих і управлінських рішень обумовлюються саме технічними характеристиками засобів екологічного моніторингу та кваліфікацією фахівця.

Продовжувати читання Історія фаху та кафедри ІВСТЕМ (НАЕПС)