Концепція розвитку

Погіршення екологічного стану довкілля викликало необхідність вдосконалення підходів до формування структури моніторингу,  появу принципово нових технічних засобів моніторингу довкілля та інтенсивне впровадження  інформаційних  технологій, що в свою чергу, обумовило нові вимоги до навчального плану фаху. Істотних змін зазнали вимоги щодо інструментальних та професійних компетенцій випускників вищого навчального закладу за фахом …