Лабораторія інформаційних технологій екологічної безпеки

Лабораторія  призначена для проведення навчального процесу і наукових досліджень по створенню сучасних комп’ютиризованих газоаналізаторів, комплексів для інструментального моніторингу  забруднення атмосферного повітря.

Лабораторія інформаційних вимірювальних технологій визначення та контролю властивостей матеріалів

На кафедрі інформаційно-вимірювальних систем та технологій екологічного моніторингу (ІВСТЕМ, раніше наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи) створена та працює наукова лабораторія під керівництвом д.т.н., професора Защепкіної Н.М. (фото 1).

Лабораторія електроніки та схемотехніки

Рішення про утворення лабораторії «Схемотехніка та вимірювальні перетворювачі» прийнято у 1997 р. Було виділено приміщення – аудиторія 298-3, проведено ремонт та облаштування, придбання та виготовлення меблів, приладів, стендів.

Лабораторія інформаційних вимірювальних технологій

Вітчизняна наукова школа перспективних  інформаційно-вимірювальних технологій сформувалася в НТУУ «КПІ» в епоху конверсійної переорієнтації досліджень і розробок на потреби невійськових галузей народного господарства України, коли головними критеріями стають мінімізація як загальної суми витрат, так і зменшення аж до повної відсутності в календарних планах НДДКР витрат на дослідницькому етапі,  скорочення часу …

Лабораторія фотовольтаіки та цифрової електроніки

Фотовольтаїка – це наука яка вивчає технології фотоелектричного перетворення сонячного випромінювання на електричну енергію за допомогою сонячних панелей (батарей). На кафедрі НАЕПС фотовольтаїку започатковано 2011 року в рамках виконання науково-дослідної роботи «Дослідження технологій з’єднання прецизійних деталей електронних приладів» (Договір №232/27-11, № державної реєстрації 0112U006802). Метою даної НДР було створення спеціальної …

Лабораторія інформаційних технологій

Комп’ютер виконує дуже прості речі — бере число, додає його до іншого числа, порівнює результат із третім числом. Але це все відбувається зі швидкістю 1 000 000 операцій в секунду. А на швидкості 1 000 000 операцій в секунду результат вже здається чарами. Стів Джобс (Інтерв’ю журналу Playboy, 1985 рік) Лабораторія комп’ютерних технологій на кафедрі …

ЛАБОРАТОРНА БАЗА КАФЕДРИ

 Лабораторія телевізійних інформаційно – вимірювальних систем Вітчизняна наукова школа перспективних  інформаційно-вимірювальних технологій сформувалася в НТУУ «КПІ» в епоху конверсійної переорієнтації досліджень і розробок на потреби невійськових галузей народного господарства України, коли головними критеріями стають мінімізація як загальної суми витрат, так і зменшення аж до повної відсутності в календарних планах НДДКР …