ЛАБОРАТОРНА БАЗА КАФЕДРИ

  1.  Лабораторія телевізійних інформаційно –

вимірювальних систем

Вітчизняна наукова школа перспективних  інформаційно-вимірювальних технологій сформувалася в НТУУ «КПІ» в епоху конверсійної переорієнтації досліджень і розробок на потреби невійськових галузей народного господарства України, коли головними критеріями стають мінімізація як загальної суми витрат, так і зменшення аж до повної відсутності в календарних планах НДДКР витрат на дослідницькому етапі,  скорочення часу від початку роботи до її впровадження в наявну чи в перспективні технології.

Особливо це стосувалося потреб високотемпературних технологій, в яких існуючі засоби  вимірювання температур вже не забезпечували необхідної точності або взагалі не відповідали вимогам контроля технологічних процесів. Саме з вирішення під керівництвом проф. Порєва В.А. прикладних пірометричних задач на Слов’янському арматурно-ізоляторному заводі (1989р.), Львівському ізоляторному заводі (1990 р.), Бєлорєцькому заводі механічних інструментів, РФ (1992р.) та на інших підприємствах групою дослідників (в складі якої були також студенти НТУУ «КПІ») і починається становлення вітчизняної школи телевізійної пірометрії, яка з часом виходить за межі чисто пірометричних задач і трансформується в наукову школу перспективних  інформаційно-вимірювальних технологій.

Отримані науковою школою д.т.н., проф. Порєва В.А. результати забезпечили створення на кафедрі наукових, екологічних та аналітичних приладів і систем першої і єдиної на сьогодні в Україні навчально-наукової лабораторії телевізійних інформаційно – вимірювальних систем  з повним циклом інструментального забезпечення унікальних і високоточних вимірювань—від сучасних апаратно-програмних засобів вимірювання до належного метрологічного забезпечення (модель АЧТ, еталонні лампи СИ10-300). На базі лабораторії співробітники та аспіранти проводять наукові дослідження, а студенти виконують лабораторні роботи з навчальних дисциплін «Теоретичні основи інформаційно – вимірювальної  техніки» та «Телевізійні інформаційно – вимірювальні системи».

Співробітники лабораторії приймали участь у проекті “Розробка науково-технологічних основ одержання унікальних матеріалів в космосі та створення спеціалізованої технологічної апаратури” в рамках Національної космічної програми України “Міжнародна орбітальна станція-2”, при виконанні якого в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України вперше отримані експериментальні результати щодо температурного поля на поверхні кристалу та була розроблена унікальна технологія зонної плавки в умовах мікрогравітації. (Патент на винахід №83148. Патон Б.Є., Порєв В.А. Асніс Ю.А. та ін. “Установка для електронно-променевої зонної плавки матеріалу в космосі в умовах мікрогравітації і космічного вакууму“. 10.06.2008.

З 2010 р. під керівництвом проф. Порєва В.А. викладачі, аспіранти та студенти кафедри спільно з фахівцями НДІ прикладної електроніки НТУУ «КПІ» проводять наукові дослідження, спрямовані на створення методології застосування телевізійної інформаційно – вимірювальної техніки для контроля нових технологій створення прецизійних деталей приладів різноманітного призначення.

2011 р. «Дослідження технологій з’єднання прецизійних деталей оптико-електронних приладів». Договір № 232/27-11, № Держреєстрації 0111U009610.

2012 р. «Дослідження технологій з’єднання прецизійних деталей електронних приладів». Додаткова угода № 1 до договору № 232/27-11, № Держреєстрації  0112U006802.

2014 р. «Розроблення способу телевізійного контролю якості інфрачервоних матеріалів електронної техніки та нанокристалічних матеріалів». Договір № 13/27-14, № Держреєстрації 0114U005067.

2015 р. «Розробка методу контролю якості склокристалічних матеріалів з використанням телевізійної вимірювальної системи». Договір № 28/27-15 від 29.05. 2015 р. № Держреєстрації 0115U001576.

 

 

Під керівництвом проф. Порєва В.А. розроблені і захищені патентами інформаційно – вимірювальні засоби для експрес – контролю якості молока та м’ясопродуктів. Прилади прості і зручні в користуванні та забезпечують високу вірогідність контролю.

Експериментальний зразок приладу для експрес – контролю бактеріальної забрудненості молока представлений в Музеї НТУУ «КПІ». Експериментальний зразок приладу для діагностики м’ясопродуктів використовується в лабораторному практикумі.

 

 Screenshot_1  Screenshot_2
Лабораторні заняття Телевізійні мікроскопи
 Screenshot_3  Screenshot_4
Метрологічний стенд на базі еталонної лампи СИ10-300 Прилад для експрес – контролю бактеріальної забрудненості молока

 

 Screenshot_5  Screenshot_6
Зображення зони плавки Температурне поле на поверхні кристалу

 

  1. Лабораторія аналітичних екологічних приладів

 

На кафедрі доц. Приміський В.П. створив навчально-наукову лабораторію аналітичних екологічних приладів, обладнану найсучаснішими засобами інструментального моніторингу довкілля, яких немає в жодному ВНЗ України, де існують аналогічні спеціалізації.

Під керівництвом к.т.н., доц. Приміського В.П., Заслуженого винахідника України, володаря Великої золотої медалі Всесвітньої організації інтелектуальної власності ООН на замовлення МНС України створена єдина в Україні мобільна лабораторія екологічного контролю, призначена для експрес-аналізу стану природного середовища мегаполіса, з якою студенти кафедри ознайомлюються під час виробничої практики.

 

Багатокомпонентний газоаналізатор 603 ЭХ 01-3М

  1. Лабораторія сенсорної техніки д.т.н., проф. Маслова В.П.

 

 

Моноблочний лазерний гіроскоп

проф. В.П. Маслова

Рідкокристалічний дисплей

проф. В.П. Маслова

 

 

За ініціативою проф. В.П. Маслова (Заслужений  винахідник України, Лауреат Державної премії за 2011 р.) та за його активною участю вперше в Україні на кафедрі наукових, екологічних та аналітичних приладів і систем в навчальний процес впроваджено 3 лабораторні роботи з використанням приладу на основі поверхневого плазмонного резонансу (розробка відділу ІФН ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, яким завідує проф. В.П. Маслов).

 

 

 

 

 

  1. Лабораторія аналогової схемотехніки ст.викл. Медяного Л.П.

Медяний Л.П. створив кращу на кафедрі навчальну лабораторію аналогової схемотехніки, яка повністю відповідає сучасним вимогам до навчальних лабораторій. В 2009 р. підготував методичні вказівки до виконання дипломного проекту з грифом НТУУ «КПІ». Педагогічна робота Медяного Л.П. відзначена грамотами Ректора і Вченої ради НТУУ «КПІ».

5.Лабораторія наномеханотроніки д.т.н. проф. Петренка С.Ф.

З 2005 року по 2012 рік кафедрі працював д.т.н. професор Петренко С.Ф. — засновник вітчизняної школи наномеханотроніки, в активі якої понад 100 патентів, в тому числі патенти США і Росії, якими захищені розробки світового рівня.

Мікроманіпулятори професора Петренка С.Ф.