І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція Здобувачів вищої освіти і молодих учених «Проблеми сучасної електроенергетики, електротехніки та електромеханіки – теорія і практика»

Шановні колеги!

Запрошуємо молодих учених, студентів та аспірантів взяти участь у роботі
І Всеукраїнській науково-практичній
інтернет-конференції
здобувачів вищої освіти і молодих учених

«Проблеми сучасної електроенергетики, електротехніки та електромеханіки – теорія і практика»,

що відбудеться 14–15 грудня 2017р у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.

Мета конференції: обговорення питань, пов’язаних з проблемами та перспективами впровадження новітніх розробок і технологій, спрямованих на досягнення ресурсозбереження й енергоефективності у сферах електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Основні напрямки роботи конференції:

  1. Генерація та джерела електричної енергії;
  2. Облік та якість електричної енергії;
  3. Енергозбереження в системах електропостачання;
  4. Високовикористані електричні машини;
  5. Електричні апарати в системах електроспоживання.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Матеріали конференції будуть опубліковані в електронному вигляді на сайті конференції http://ojs.kname.edu.ua/

Участь у конференції безкоштовна.

Заявка на участь та реквізити приймаючої сторони.

Мiжнародна наукова iнтернет-конференцiя “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення”

Запрошуємо взяти участь в Мiжнароднiй науковій iнтернет-конференцiї на тему:

“Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення” (випуск 17) 
яка відбудеться 2 березня   2017 р   

Прийом матеріалів до 2 березня 2017 р. включно.

Плануються наступні напрями її роботи:

1. Інформаційні системи і технології.
Теоретичні основи інформатики та кібернетики
Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Системи та процеси керування
Комп’ютерні системи та компоненти
Інформаційні технології
Автоматизація процесів керування
Системи автоматизації проектувальних робіт
Системи захисту інформації
Інформаційна безпека
Управління проектами і програмами
Системи та засоби штучного інтелекту
Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
Медична та біологічна інформатика і кібернетика
Соціальна інформатика

2. Економічні науки.
Теоретичні основи інформатики та кібернетики
Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Системи та процеси керування
Комп’ютерні системи та компоненти
Інформаційні технології
Автоматизація процесів керування
Системи автоматизації проектувальних робіт
Системи захисту інформації
Інформаційна безпека
Управління проектами і програмами
Системи та засоби штучного інтелекту
Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
Медична та біологічна інформатика і кібернетика
Соціальна інформатика

3. Технічні науки.
Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка
Машинознавство
Обробка матеріалів у машинобудуванні
Галузеве машинобудування
Електротехніка
Прилади
Радіотехніка та телекомунікації
Енергетика
Хімічні технології
Технологія харчової та легкої промисловості
Транспорт
Будівництво
Безпека життєдіяльності
Електроніка

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі: заочна.
За результатами роботи конференції буде опубліковано збірник тез доповідей та сертифікати.
Матеріали науково-практичної інтернет-конференції включаються до наукометричної бази даних “РІНЦ/RSCI”

Перелік секцій вказаний на сайті та в інформаційному листі: “Умови участі у конференції”

Деталі на сайті    http://www.konferenciaonline.org.ua/

Міжнародна наукова інтернет-конференція на тему: “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення”

Міжнародна наукова інтернет-конференція на тему: “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення” (випуск 16)

 

Шановні науковці, молоді вчені, аспіранти, здобувачі, студенти! Запрошуємо Вас до участі в черговому випуску інтернет-конференції на сайті http://www.konferenciaonline.org.ua/ у розділі Наступна конференція. Прийом матеріалів до 1 грудня 2016 р. включно.

Плануються наступні напрями її роботи (секції):
1. Інформаційні системи і технології.
     Теоретичні основи інформатики та кібернетики
     Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
     Системи та процеси керування
     Комп’ютерні системи та компоненти
     Інформаційні технології
    Автоматизація процесів керування
    Системи автоматизації проектувальних робіт
     Системи захисту інформації
     Інформаційна безпека
    Управління проектами і програмами
     Системи та засоби штучного інтелекту
     Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
     Медична та біологічна інформатика і кібернетика
     Соціальна інформатика

2. Економічні науки.
     Економічна теорія та історія економічної думки
     Світове господарство і міжнародні економічні відносини
     Економіка та управління національним господарством
     Економіка та управління підприємствами
     Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
     Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
     Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
     Гроші, фінанси і кредит
     Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
     Статистика

3. Технічні науки.
     Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка
     Машинознавство
     Обробка матеріалів у машинобудуванні
     Галузеве машинобудування
     Електротехніка
     Прилади
     Радіотехніка та телекомунікації
     Енергетика
     Металургія
     Хімічні технології
     Технологія харчової та легкої промисловості
     Транспорт
     Будівництво
     Безпека життєдіяльності
     Електроніка

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі: заочна.
За результатами роботи конференції буде опубліковано збірник тез доповідей та сертифікати.
Наші збірники матеріалів науково-практичних інтернет-конференцій включаються до наукометричної бази даних “РІНЦ/RSCI”

Детальну інформацію щодо умов участі в Інтернет-конференції розміщено на сайті http://www.konferenciaonline.org.ua/ у розділі Наступна конференція.

Вимоги до публікацій та розширенна інформація стосовно конференції за посиланням: Vymogi_konferenciaonline.org.ua_12.11.2016.pdf

ІІ-га Всеукраїнська Науково-технічна Інтернет-конференція «Технічних думок творчий злет – 2016»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ
ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ.
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ
У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ .
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ТА
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ГО «УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПОДІЛЛЯ»

Запрошуюємо молодих вчених і винахідників навчальних закладів України прийняти участь в роботі ІІ-ї Всеукраїнської Науково-технічної Інтернет-конференції «Технічних думок творчий злет – 2016»
Присвяченій пам’яті професора Георгія Августиновича Піскорського яка відбудеться 30 листопада 2016 р.
Основна мета конференції:
Обмін творчим досвідом майбутніх і молодих вітчизняних вчених, які навчаються у технічних гуртках, МАН, школах, ПТНЗ, коледжах, університетах та інших навчальних закладах різних рівнів акредитації і працюють в галузях винахідництва, дослідження чи створення технічних об’єктів та систем для сприяння інноваційному розвитку промислового потенціалу рідної України.
Орієнтовні напрями доповідей (секції):
1. Винахідництво і раціоналізація в промисловості, енергетиці, сільському, домашньому господарствах, комунальній сфері тощо, які носять інноваційний характер.
2. Дослідження технічних пристроїв і систем в різних галузях промисловості.
3. Розробка енергоефективних і енергозберігаючих засобів та способів рішення різних технічних задач.
4. Створення технічних засобів навчання
Наукові статті учасників конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Технічна творчість» Серія «Творчість молодих»

Вимоги до публікацій та розширенна інформація стосовно конференції за посиланням:  vymogi_khnu-km-ua_10-11-2016

Attachments

Конференція у Мінську

9-я Міжнародна студентська науково-технічна конференція «Нові напрямки розвитку приладобудування»

20-22 квітня 2016 р., м.Мінськ, Білорусь bntu-logo2

БНТУ Запрошуємо Вас взяти участь у 9-й Міжнародній студентській науково-технічна конференція «Нові напрямки розвитку приладобудування», яка відбудеться 20 – 22 квітня 2016 у м Мінськ, Республіка Білорусь, в Білоруському національному технічному університеті.

Тематика конференції:
1. Інформаційно-вимірювальна техніка й технології
2. Конструювання і виробництво приладів
3. Мікро- та нанотехніки
4. Оптоелектроніка, лазерна техніка та технології
5. Прикладні задачі приладобудування
6. Стандартизація, метрологія та інформаційні системи
7. Економіка та управління виробництвом в галузі приладобудування

Терміни основних заходів:
– Прийом заявок на участь, доповідей та копій документів про сплату оргвнеску – до 1 березня 2016
– Повідомлення авторів про включення доповідей до програми конференції – до 18 березня 2016
– Робота конференції – 20-22 квітня 2016

Оргвнесок складає 89000 біл. рублів (приблизно 150 грн)

Завантажити інформаційне повідомлення