Оптико-електронна система для виявлення дефектіва клейових з’єднань оптичних деталей

Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 8.05100304 – Прилади і системи екологічного моніторингу.

Виконав: студент 6 курсу, групи ПН-51м
Бондар Костянтин Вікторович

Науковий керівник: доцент, к. т. н. Маркін М. О.

Рецензент: доцент, к. т. н. Павловський О. М.

Анотація

Сучасний етап науково-технічного прогресу характеризується постійно прискореним розвитком оптики, оптичних методів і приладів, що впроваджуються практично в усі галузі наукових досліджень і у все більшу кількість напрямків техніки.

Серед приладів, які використовують оптичне випромінювання, особливе місце займають оптико-електронні прилади і системи, яким властиві висока точність, швидкодія, можливість обробки багатовимірних сигналів і інші, цінні для теорії і практики, властивості

В рамках роботи розроблено стенд оптико-електронної системи для виявлення дефектів клейових з’єднань оптичних деталей. Проведено огляд та аналіз відомих методів виявлення дефектів з’єднань. Аналіз програмних комплексів виявлення дефектів. Аналіз та побудова блоку освітлення. Геометричні розміри дефектів клейових з’єднань оптичних деталей. Розроблено схеми оптичні, комбіновані структурні.

Проведено експерименти:

  1. Якість елементів блоку освітлення;
  2. 1-ий експеримент з об’єктами дослідження;
  3. 2-ий експеримент з застосуванням УП «Ретона»

Проведено визначення геометричних розмірів дефектів. Визначення площі покриття клейового розчину. Розрахунок похибок. Аналіз покращення клейових з’єднань після застосування УП «Ретона».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ