Оптико-електронна система для визначення коефіцієнту пропускання оптичних деталей

Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 8.05100304 – Прилади і системи екологічного моніторингу.

Виконав: студент 6 курсу, групи ПН-51м
Мирончук Михайло Володимирович

Науковий керівник: доц., к. т. н., Маркін М. О.

Рецензент: ас., к. т. н.,  Лакоза С. Л.

Анотація

В даній магістерській дисертації досліджувалася побудова оптико-електронної системи для визначення коефіцієнту пропускання оптичних деталей та вдосконалення методу визначення коефіцієнту пропускання. Проведено огляд та аналіз засобів та методів визначення коефіцієнту пропускання оптичних деталей.

Метою даного дослідження є удосконалення сучасних методів визначення коефіцієнту пропускання оптичних деталей за допомогою оптико-електронних систем.

Об’єктом дослідження даної магістерської дисертації є процес визначення коефіцієнту пропускання оптичних деталей.

Предметом даного завдання є оптико-електронна система для визначення коефіцієнту пропускання оптичних деталей.

Проведено експерименти з нагрівом CMOS – матриці камери Oltec LC-144P а також визначення коефіцієнта пропускання за допомогою спроектованої оптико-електронної системи.

Для реалізації такої конструкції системи, за основу було обрано оптичний метод та обрано конструктивне рішення щодо структурної схеми майбутньої оптико-електронної вимірювальної системи для вимірювання коефіцієнту пропускання прозорих об’єктів та їх клейових з’єднань, на засадах камери з CMOS – матрицею. У результаті було успішно здійснено тестування оптичної системи експериментального стенду та проведено дослідження налаштування роботи системи в результаті чого отримано якісніше зображення об’єктів. Новизною стенду є застосування телевізійної камери з CMOS – матрицею, яка працює через порт USB.

Подальша робота в експериментальному дослідженні спрямована на підвищення точності вимірювання оптичних деталей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ