Розклад екзаменів. Зимова сесія 2010

Увага!!! У розкладі екзаменів можливі зміни. Уточнюйте дату та час початку екзаменів на дошках біля кафедри чи деканату ПБФ. Група ПН-91 № п/п Дата Час Екзамен Аудиторія Викладач 1 21.01.10 09.00 Фізика 2-4-1 Радіонов В.М. 2 25.01.10 09.00 Вища математ. 1-203-1 Рудик Т.О. 3 29.01.10 09.00 Інформатика 3-1Б-1 Тараборкін Л. …

Розклад занять ІV КУРС

  IV курс ПН-61 ПН-62 П о н е д і л о к 08:30 10:05 Х Прил.радіац.вимір. 3-4-1           пр. Петренко 10:25 12:00 Прилади радіаційних вимірювань Петренко     298-1 12:20 13:55 Прил.радіац.вимір. 3-4-1           пр. Петренко Х 14:15 15:50 Менеджм. пр. Ситнік 324-1 Х X 16:10 17:45     В і в …

Розклад занять І КУРС

І курс ПН-91 ПН-92 П о н е д і л о к 08:30 10:05 Інженерна графіка Тимкевич 136-7  Українська мова Нечипоренко 136-7 10:25 12:00  Інформатика пр. Тараборкін 3-4-1  Українська мова Нечипоренко 2-4-1  Українська мова Нечипоренко 2-4-1 Інформатика пр. Тараборкін 3-4-1 12:20 13:55  ФП Іноземна мова Крюкова 1-3А-1 14:15 15:50 …

Розклад занять ІІ КУРС

  ІІ курс ПН-81 ПН-82 П о н е д і л о к 08:30 10:05 Збірна англійської мови Ярошенко               1-217-1 10:25 12:00 Екологія       1-201-1         Шевчук Екологія       пр. Шевчук    3-3-1 ТОЕ           211-20 Михайленко       пр. 12:20 13:55 …

Розклад занять V КУРС

    V курс ПН-51 ПН-52 П о н е д і л о к 08:30 10:05 Системи екологічного моніторингу Дашковський       298-1 Х Х 10:25 12:00 Метролог. забезпеч. 3-1Б-1        пр. Мошковська Сист.екол.моніторингу 1-3А-1          пр. Дашковський 12:20 13:55 Метрологічне забезпечення Мошковська          298-1 14:15 15:50   16:10 17:45     В і …

Розклад занять ІІІ КУРС

ІІІ курс ПН-71 ПН-72 П о н е д і л о к 08:30 10:05 Психологоія    1-201-1    Гущина Вимірювальні перетворювачі    298-1   Медяний 10:25 12:00 Вимірювальні перетворювачі 298-1   Медяний     лаб. Цифрова електроніка лаб.       37-13 Мережаний 12:20 13:55 Цифрова електроніка лаб.       37-13 Мережаний Англійська мова 2-4-1 Баранова 14:15 15:50 Збірна англійської мови …

Напрями підготовки

Кафедра НАЕПС проводить підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “БАКАЛАВР”, “СПЕЦІАЛІСТ” та “МАГІСТР”.  БАКАЛАВР – освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень фахiвця, який на основi повної загальної середньої освiти здобув поглиблену загальнокультурну пiдготовку, фундаментальнi та професiйно – орiєнтованi знання та вмiння для вирiшення типових професiйних задач, що передбаченi для вiдповiдних посад, у певнiй галузi народного …

Новорічні свята

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» НАКАЗ № 4-352 м. Київ 23 листопада 2009 р. Про режим роботи університету у зв’язку зі святами 1 та 7 січня 2010 року.