Проведення практичних та лабораторних занять з курсу “ГІТЕМ”