Зустріч із абітурієнтамми “Осінні канікули в КПІ ім. І. Сікорського”

Старший викладач кафедри НАЕПС, к.т.н. Божко Костянтин Михайлович відповідає на питання абітурієнтів стосовно перспективних напрямків роботи кафедри.

Демонстрація абітурієнтам нагородного листа про присвоєння Золотої медалі ім. С. П. Корольова д.т.н., професору, завідувачу кафедри НАЕПС Порєву В. А. за виконання проекту “Розробка науково-техноло-гічних основ одержання унікальних матеріалів в космосі та створення спеціалізованої технологічної апаратури” (НАН України, НКА України, NN-30 (NASA), при виконанні якого в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України  була розроблена і запатентована унікальна технологія зонної плавки в умовах мікрогравітації.

Щиро вітаємо з ювілеєм д.т.н., професора Порєва Володимира Андрійовича !

Викладачі, аспіранти та студенти кафедри НАЕПС вітають завідувача кафедри, доктора технічних наук, професора Порєва Володимира Андрійовича з ювілеєм!

Бажаємо здроров’я, творчого натхнення та особистого щастя.

Бажаємо щоб зірка “Володимир Порєв” завжди сяяла на небосхилі наукових досягнень України!

 

Загальноуніверситетський захід “Осінні канікули в КПІ ім. І. Сікорського”

Дата проведення – 02.11.2017 р. з 10.30 до 12.00

В заході передбачено зустрічі зі студентами та викладачами, міні-лекції, а також ознайомлення з лабораторіями:

 • фотовольтаїки та цифрової електроніки (презентація лабораторної роботи “Контроль дефектів сонячних батерей”);
 • телевізійної інформаційно-вимірювальної техніки;
 • інформаційних технологій;
 • екологічного моніторингу.

Для відвідувачів буде проведено міні-лекцію  за участю професора кафедри НАЕПС, д.т.н. Защепкіної Н. М. на тему “Метрологія сьогодні та іноваційні напраямки її розвитку”

Відповідальна особа – ст. викл. Морозова Ірина Володимирівна.
Контактний телефон: (+380) 938433444.

Консультанти:
Авагумян Ані Арменівна: (+380) 995468559;
Наконечний Олександр Анатолійович: (+380) 992022116;
Томашук Олександр Сергійович: (+380) 991326347.

Спеціальність
МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

Спеціалізація
І
НФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

Кафедра
НАУКОВИХ, АНАЛІТИЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПРИЛАДІВ І СИСТЕМ  (НАЕПС)

Адреса :
м. Київ, вул. Політехнічна, 14,
Корпус 16,  кімната  № 156

Кафедра НАЕПС за бюджетною формою навчання готує фахівців:

 • бакалаврів, магістрів, докторів філософії,
 • які орієнтуються в новітніх напрямах інформаційних та інформаційно-вимірювальних технологій,
 • володіють специфікою моніторингу довкілля та методологією наукових досліджень,
 • розуміють сучасні екологічні проблеми, причини їх виникнення та наслідки.

Прийнята кафедрою концепція підготовки фахівців орієнтована на забезпечення реальних перспектив застосування отриманих знань в сучасних умовах, що досягається збалансованим навчальним планом, основу якого складають традиційні для провідного технічного університету дисципліни, а також економіко-управлінські дисципліни (економіка, маркетинг, менеджмент, сертифікація) та іноземна мова професійного спрямування.

Основу фахової компоненти становлять такі дисципліни:

 • Теоретичні основи інформаційно – вимірювальних технологій;
 • Інформаційно – вимірювальні системи на ПЗЗ (CCD);
 • Новітні інформаційно – вимірювальні технології;
 • Прилади контролю якості харчових продуктів;
 • Екологічна безпека та екологічний аудит;
 • Наноматеріали та нанотехнології;
 • Геоінформаційні технології;
 • Інтернет технології;

На кафедрі обладнані сучасні навчально-наукові лабораторії: фотовольтаїки та цифрової електроніки, телевізійної інформаційно – вимірювальної техніки, екологічного моніторингу, схемотехніки та вимірювальних перетворювачів, а також лабораторії дослідження властивостей матеріалів та  кабінет комп’ютерних технологій.

Місця працевлаштування наших випускників в Україні:

 • посади державних службовців в Державних управліннях охорони навколишнього природного середовища та в Державних екологічних інспекціях, які створені в кожній області, а також в м. Києві,
 • наукові та інженерні посади в екологічних підрозділах енергогенеруючих підприємств та підприємств важкої промисловості, а також в різних галузях народного господарства.
 • викладацькі посади у ВНЗ України (з дипломом магістра);
 • кращі випускники отримують направлення в аспірантуру.

Екологічний моніторинг на базі новітніх інформаційно-вимірювальних технологій сьогодні, а також  в довгостроковій перспективі, є одним із безумовних пріоритетів країн ЄС, який, зокрема, визначає структуру європейського ринку праці,  що впливає на формування ринку праці України.

Наші здобутки:
1. Розділ “Нові речовини і матеріали”.
2. Розділ “Енергетика та енергоефективність”.

Фахівець зі спеціальності «Інформаційно-вимірювальні технології екологічного моніторингу» ніколи не залишиться без роботи!

Оптико-електронна система для визначення коефіцієнту пропускання оптичних деталей

Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 8.05100304 – Прилади і системи екологічного моніторингу.

Виконав: студент 6 курсу, групи ПН-51м
Мирончук Михайло Володимирович

Науковий керівник: доц., к. т. н., Маркін М. О.

Рецензент: ас., к. т. н.,  Лакоза С. Л.

Анотація

В даній магістерській дисертації досліджувалася побудова оптико-електронної системи для визначення коефіцієнту пропускання оптичних деталей та вдосконалення методу визначення коефіцієнту пропускання. Проведено огляд та аналіз засобів та методів визначення коефіцієнту пропускання оптичних деталей.

Метою даного дослідження є удосконалення сучасних методів визначення коефіцієнту пропускання оптичних деталей за допомогою оптико-електронних систем.

Об’єктом дослідження даної магістерської дисертації є процес визначення коефіцієнту пропускання оптичних деталей.

Предметом даного завдання є оптико-електронна система для визначення коефіцієнту пропускання оптичних деталей.

Проведено експерименти з нагрівом CMOS – матриці камери Oltec LC-144P а також визначення коефіцієнта пропускання за допомогою спроектованої оптико-електронної системи.

Для реалізації такої конструкції системи, за основу було обрано оптичний метод та обрано конструктивне рішення щодо структурної схеми майбутньої оптико-електронної вимірювальної системи для вимірювання коефіцієнту пропускання прозорих об’єктів та їх клейових з’єднань, на засадах камери з CMOS – матрицею. У результаті було успішно здійснено тестування оптичної системи експериментального стенду та проведено дослідження налаштування роботи системи в результаті чого отримано якісніше зображення об’єктів. Новизною стенду є застосування телевізійної камери з CMOS – матрицею, яка працює через порт USB.

Подальша робота в експериментальному дослідженні спрямована на підвищення точності вимірювання оптичних деталей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Прилад для контролю агрегатного стану води в системах її очищення

Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 8.05100304 – Прилади і системи екологічного моніторингу.

Виконав: студент 6 курсу, групи ПН-51м
Корнієнко Богдан Андрійович

Науковий керівник: ас., Дорожинська Г. В.

Рецензент: ас., к. т. н.,  Лакоза С. Л.

Анотація

Метою даної дипломної роботи є розробка оптимального методу визначення характеристик та контролю фазового переходу води з рідкого стану у твердий та створення на його основі приладу для контролю заморожування води у системах її очищення.

Провідні тенденції розвитку аналітичних методів контролю очищення води потребують впровадження нових фізичних методів вимірювання, котрі ґрунтуються на останніх досягненнях в області науки та техніки. Основними вимогами до них є підвищення точності і чутливості вимірювання, зменшення часу вимірювання, зменшення об’ємів проб досліджуваних речовин.

Перспективним напрямом ефективного очищення води є розробка альтернативного методу контролю даного процесу, який дозволить проводити експрес аналіз очищеної води і буде менш коштовним за існуючі методи, матиме високу точність вимірювання і високу чутливість до малих концентрацій шкідливих домішок у воді.

У роботі проведено аналіз існуючих методів очищення і контролю якості очищення питної води, та методів контролю фазового переходу води у лід. Виконано порівняння цих методів з погляду точності результатів вимірювання та ефективності їх реалізації. Для кожного розглянутого методу сформовано загальні розрахунки.

Для розв’язання поставленої задачі вибрано ємнісний метод контролю. Розроблено інформаційно-вимірювальну систему, що реалізує обраний метод. Виконано експериментальне тестування розробленої системи.

Основні положення дипломної роботи опубліковано у вигляді тез доповіді на IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Шановні випусники!

ЗАПРОШУЄМО НА ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ!

13 липня 2017 року о 16:00 в Залі засідань Вченої Ради КПІ ім.Ігоря Сікорського
(1 корп.) відбудеться урочисте вручення дипломів про вищу освіту випусникам
2017 року. Запрошуємо відвідати дійство випускників кафедри НАЕПС та батьків.

(До початку урочистого заходу необхідно здати обхідні листи  Лілії Казимирівні, ауд. 2-1 )

Вдосконалення методу контролю діаметра дроту в процесі його виготовлення

Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 8.05100304 – Прилади і системи екологічного моніторингу.

Виконав: студент 6 курсу, групи ПН-51м
Федоренко Артем Вячеславович

Науковий керівник: проф., д. т. н., Порєв В. А.

Рецензент: доцент., к. т. н.,  Павловський В. М.

Анотація

Мета роботи – вдосконалення методології контролю виготовлення дроту шляхом створення нового методу, за допомогою якого відбувається одночасно вимірювання діаметру дроту та його температури в режимі реального часу.

Задачі роботи:

 1. Проаналізувати існуючі методи і засоби неруйнівного контролю процесу виготовлення дроту. Розробити стенд-імітатор волочильного процесу виготовлення дроту і телевізійний засіб вимірювання для контролю якості дроту.
 2. Розробити алгоритм контролю, при якому здійснюється реєстрація діаметру дроту та фіксація дефектів. Створити метод на базі телевізійного засобу вимірювання, за допомогою якого вимірюється діаметр дроту та його температура.

Об’єкт досліджень – процес виготовлення дроту.

Предмет досліджень – телевізійний засіб вимірювання.

Методи дослідження. Методи неруйнівного контролю, методи телевізійних вимірювальних систем, методологія оцінки параметрів дроту.

Наукова новизна. Вдосконалено метод контролю діаметру дроту в процесі його виготовлення за рахунок використання ТЗВ, який дозволяє з високою точністю вимірювати діаметр та одночасно температуру в режимі реального часу.

Практична значимість. Запропонований новий метод контролю дроту проводить реєстрацію одночасно двох його параметрів – діаметра дроту і теплового випромінювання. Розроблено та створено стенд, який імітує процес виготовлення дроту та з встановленим ТЗВ дозволяє вимірювати його параметри.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ