Вдосконалення методу визначення геометричних розмірів полімерних гранул для виготовлення взуття

Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 8.05100304 – Прилади і системи екологічного моніторингу.

Виконав: студент 6 курсу, групи ПН-51м
Гречуха Юрій Сергійович

Науковий керівник: проф., д. т. н., Защепкіна Н. М.

Рецензент: проф., д. т. н.,  Бурау Н. І.

Анотація

В даній магістерській дисертації питання вимірювання геометричних розмірів полімерних гранул досліджується з метою автоматизації процесу переробки відходів промисловості.

Об’єктом дослідження є розміри полімерних гранул для виготовлення взуття.

Предметом дослідження є метод для визначення геометричних розмірів полімерних гранул для виготовлення взуття.

Мета роботи полягає у вдосконалення методу визначення розмірів полімерних гранул для виготовлення взуття.

Дана робота присвячена вивченню великих об’ємів накопичених знань у питаннях визначення геометричних розмірів полімерних гранул, обробці, та пошуку шляхів їх нового вдосконалення, тому одним з найважливіших методів теоретичного дослідження у роботі є аналіз визначення геометричних розмірів полімерних гранул. Завдяки методу порівняння у роботі виділено переваги та недоліки наявних та нових методів визначення геометричних розмірів полімерних гранул.

Наукова новизна роботи полягає у розробці нових методів, що перевершують класичні за якістю результатів завдяки використанню обчислених характеристик та встановленням додаткових модулей які значно підвищують ефективність роботи даного пристрою.

Практична цінність отриманих результатів в магістерській дисертації це  така яка доводить, що запропоновані методи можуть бути реалізовані для реальних систем переробки відходів, та бути впроваджені в реальні системи переробних станцій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ