Вручення дипломів випускникам освітньо-кваліфікаційного ступеня магістр у 2017 році