Вступ до кафедри НАЕПС КПІ ім. Ігоря Сікорського

КПИ 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – 15 “АВТОМАТИЗАЦІЯ І ПРИЛАДОБУДУВАННЯ”

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – 152 “МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА”

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ – “ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ”

Приймаємо на навчання за освітніми рівнями:

 • бакалавр (3 роки 10 місяців); ліцензовані обсяги – 45 (денна), 15 (заочна)
 • бакалавр зі скороченим терміном навчання (2 роки 10 місяців) на основі диплому молодшого спеціаліста; ліцензовані обсяги – 10 (денна), 10 (заочна)
 • магістр (1 рік 10 місяців); ліцензовані обсяги – 20 (денна)
 • доктор філософії (PhD), аспірантура (4 роки)

Навчання безкоштовне*

 

В Україні сьогодні гостра потреба в спеціалістах, які розуміють екологічні проблеми, причини їх виникнення та наслідки, орієнтуються в сучасних інформаційних та інформаційно-вимірювальних технологіях, в технічних засобах екологічного моніторингу.

Концепція підготовки фахівців орієнтована на забезпечення реальних перспектив застосування отриманих знань в сучасних умовах, що досягається збалансованим навчальним планом, основу якого складають традиційні для провідного технічного університету дисципліни: математика, хімія, інформатика, програмування, цифрова електроніка та мікропроцесори, аналогова схемотехніка, метрологія, офісні комп’ютерні технології тощо.

Відповідно до сучасних реалій біля 20% навчального матеріалу становлять дисципліни економіко-управлінського спрямування (економіка, маркетинг, менеджмент, якість та сертифікація), а також іноземна мова професійного спрямування.

Основні  фахові дисципліни кафедри:

 • Основи метрології та інформаційно-вимірювальної техніки
 • Геоінформаційні системи екологічного моніторингу
 • Моделювання інформаційно-вимірювальних систем
 • Системи автоматизованого проектування (САПР)
 • Телевізійні інйформаційно-вимірювальні системи
 • Прилади контролю якості харчових продуктів
 • Обчислювальна техніка та програмування
 • Наноматеріали, технології та наносенсори
 • Інформаційні технології в екології
 • Технології сонячної енергетики
 • Мікропроцесорна техніка
 • Екологічна безпека
 • Екологічний аудит

тел. кафедри: 204-85-03; 204-95-43; http://ivstem.kpi.ua;

e-mail: kpi_naeps@ukr.net; e-mail:kugaran@gmail.com