МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІЗИКА (ДОДАТКОВИЙ КУРС)

Методичні вказівки

до виконання домашніх контрольних робіт з дисципліни

для студентів напряму підготовки 6.051003Приладобудування

заочної форми навчання

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри наукових, аналітичних

та екологічних приладів і систем

 

Протокол №____

 від “___” _______ 201__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2015

 353 total views,  1 views today