Методичні вказівки до виконання організаційно-економічного розділу

Методичні вказівки до виконання організаційно-економічного розділу дипломних проектів для студентів приладобудівного факультету / Уклад.: Войтко С.В., Корогодова О.О.,  Левицька Т.В., Любимова К.О. – Факультет менеджменту та маркетингу. Електронне видання, 2006. – 20 с.

 376 total views

Завантаження

Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів

Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” і “спеціаліст” для студентів напряму підготовки 6.051003 “Приладобудування”, спеціальності 7.090902 “Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи”. Л.П.Медяний, НТУУ “КПІ”, НАЕПС, 2009

 319 total views

Завантаження