НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ “Фізика (додатковий курс)”

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Фізика (додатковий курс)

 

для напрямів підготовки (спеціальностей):

6.051003 – “Приладобудування”

6.05100304 – “Прилади і системи екологічного моніторингу”

 

 462 total views

Завантаження

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ з кредитного модуля “НП-09. Фізика (додатковий курс)”

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

з кредитного модуля НП-09. Фізика (додатковий курс)

для напряму підготовки 6.051003 – “Приладобудування”,

спеціальності 6.05100304 – “Прилади і системи екологічного моніторингу”

 374 total views

Завантаження

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ “НП-09. Фізика (додатковий курс)”

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

НП-09. Фізика (додатковий курс)

 

для напрямів підготовки (спеціальностей):

6.051003 – “Приладобудування”

6.05100304 – “Прилади і системи екологічного моніторингу”

 

Форма навчання – денна, заочна

 

 

 411 total views

Завантаження

Додатковий курс фізики. Методичні вказівки до виконання домашніх контрольних робіт

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІЗИКА (ДОДАТКОВИЙ КУРС)

Методичні вказівки

до виконання домашніх контрольних робіт з дисципліни

для студентів напряму підготовки 6.051003Приладобудування

заочної форми навчання

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри наукових, аналітичних

та екологічних приладів і систем

 

Протокол №____

 від “___” _______ 201__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2015

 340 total views

Конспект лекцій

Електронний конспект лекцій з дисципліни “Додатковий курс фізики”

Маркін Максим Олександрович

 369 total views

Завантаження

МКР ФІЗИКА (ДОДАТКОВИЙ КУРС)

 

ФІЗИКА (ДОДАТКОВИЙ КУРС)

Методичні вказівки

до виконання модульної контрольної роботи

для студентів спеціальності 6.051003

 

 434 total views

Завантаження