Прилади для вимірювання параметрів навколишнього середовища (конспект лекцій)

Прилади
для вимірювання параметрів навколишнього середовища
( конспект лекцій)
Укладач  к.т.н. доцент Трасковський В.В.
Прилади для вимірювання параметрів навколишнього середовища
(конспект лекцій)
Укладач  к.т.н. доцент Трасковський В.В.

 414 total views

Завантаження

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРИЛАДИ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ДОВКІЛЛЯ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“ПРИЛАДИ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ДОВКІЛЛЯ”
Напрям підготовки 6.051003 ―Приладобудування‖
Курс – 5             Семестр – 9
Лекції – 54 год.           Іспит – 9 сем.
Практичні – 108 год.
Самостійна робота – 126 год.
Всього – 288 год.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРИЛАДИ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ДОВКІЛЛЯ”

Напрям підготовки 6.051003 ―Приладобудування

Курс – 5

Семестр – 9

Лекції – 54 год.

Іспит – 9 сем.

Практичні – 108 год.

Самостійна робота – 126 год.

Всього – 288 год.

 321 total views

Завантаження