Телевізійні наукові та технологічні прилади і системи

Телевізійні наукові та технологічні прилади та системи [Текст] : метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. спец. 7.090902 “Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи” / Уклад.: В. А. Порєв, С. Х. Кушнір, М.О. Маркін [та ін.]. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – К. : НТУУ “КПІ”, 2008. – 44 с.

 283 total views

Завантаження