Компенсация систематической погрешности измерения температуры поверхности зоны плавки

Обоснован новый метод компенсации систематической погрешности измерения температуры поверхности
зоны плавки, обусловленной отраженным излучением

 260 total views,  2 views today

НФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ КОНТРОЛЮ ПЕРЕГРІВУ РІДКОЇ ФАЗИ У ПРОЦЕСІ ЗОННОЇ ПЛАВКИ КРЕМНІЮ

Обґрунтована інформаційна технологія контролю та представлені експериментальні результати
щодо перевищення температури поверхні рідкої фази над температурою плавлення кремнію.
Представлені експериментальні графіки розподілу яскравості вздовж вертикальної осі кристалу
на поверхні рідкої фази у сукупності послідовних виборок та побудовані відповідно до них графіки
розподілу температури. Обґрунтовано аналітичний вираз для оцінки максимально можливого
перегріву поверхні рідкої фази кремнію в ході плавки та отримане значення T=60 К, яке можна
використати як верхню оцінку температури перегріву.

 217 total views,  1 views today

Using Binary Trees to Speedup Address Range Lookup in Geolocation Solutions

 

In this paper the specifics of the underlying algorithms for geolocation are analyzed. Concerning the storage of IP ranges the drawbacks and bottlenecks of existing implementations are determined. A new, faster method for storing and accessing the IP range databases is proposed.

Keywords: IP geolocation, binary trees, distributed networks

 242 total views

Завантаження