ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Пояснювальна записка

до дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

з напряму підготовки – 6.051003. Приладобудування

 437 total views

Завантаження

  • PZ (28 kB)

ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ

на дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня

«Бакалавр»

 228 total views

Завантаження

ВІДГУК

Відгук

керівника дипломного проекту

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

 246 total views

Завантаження