Розклад занять ІІ КУРС

  ІІ курс ПН-81 ПН-82 П о н е д і л о к 08:30 10:05 Збірна англійської мови Ярошенко               1-217-1 10:25 12:00 Екологія       1-201-1         Шевчук Екологія       пр. Шевчук    3-3-1 ТОЕ           211-20 Михайленко       пр. 12:20 13:55 …

 201 total views

Розклад занять V КУРС

    V курс ПН-51 ПН-52 П о н е д і л о к 08:30 10:05 Системи екологічного моніторингу Дашковський       298-1 Х Х 10:25 12:00 Метролог. забезпеч. 3-1Б-1        пр. Мошковська Сист.екол.моніторингу 1-3А-1          пр. Дашковський 12:20 13:55 Метрологічне забезпечення Мошковська          298-1 14:15 15:50   16:10 17:45     В і …

 124 total views

Напрями підготовки

Кафедра НАЕПС проводить підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “БАКАЛАВР”, “СПЕЦІАЛІСТ” та “МАГІСТР”.  БАКАЛАВР – освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень фахiвця, який на основi повної загальної середньої освiти здобув поглиблену загальнокультурну пiдготовку, фундаментальнi та професiйно – орiєнтованi знання та вмiння для вирiшення типових професiйних задач, що передбаченi для вiдповiдних посад, у певнiй галузi народного …

 245 total views,  1 views today

Новорічні свята

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» НАКАЗ № 4-352 м. Київ 23 листопада 2009 р. Про режим роботи університету у зв’язку зі святами 1 та 7 січня 2010 року.  152 total views

 152 total views

Нормативна база

Статут НТУУ “КПІ” Колективний договір НТУУ “КПІ” Правила внутрішнього розпорядку НТУУ “КПІ” Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників НТУУ “КПІ” Пам’ятка з охорони праці для деканів факультетів, директорів інститутів, керівників структурних підрозділів, працівників та службовців НТУУ “КПІ” Положення про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ” Положення про кафедру …

 114 total views