Розклад занять ІІ КУРС

  ІІ курс ПН-81 ПН-82 П о н е д і л о к 08:30 10:05 Збірна англійської мови Ярошенко               1-217-1 10:25 12:00 Екологія       1-201-1         Шевчук Екологія       пр. Шевчук    3-3-1 ТОЕ           211-20 Михайленко       пр. 12:20 13:55 …

69 total views, 1 views today

Розклад занять V КУРС

    V курс ПН-51 ПН-52 П о н е д і л о к 08:30 10:05 Системи екологічного моніторингу Дашковський       298-1 Х Х 10:25 12:00 Метролог. забезпеч. 3-1Б-1        пр. Мошковська Сист.екол.моніторингу 1-3А-1          пр. Дашковський 12:20 13:55 Метрологічне забезпечення Мошковська          298-1 14:15 15:50   16:10 17:45     В і …

47 total views, 1 views today

Напрями підготовки

Кафедра НАЕПС проводить підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “БАКАЛАВР”, “СПЕЦІАЛІСТ” та “МАГІСТР”.  БАКАЛАВР – освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень фахiвця, який на основi повної загальної середньої освiти здобув поглиблену загальнокультурну пiдготовку, фундаментальнi та професiйно – орiєнтованi знання та вмiння для вирiшення типових професiйних задач, що передбаченi для вiдповiдних посад, у певнiй галузi народного …

85 total views, 1 views today

Новорічні свята

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» НАКАЗ № 4-352 м. Київ 23 листопада 2009 р. Про режим роботи університету у зв’язку зі святами 1 та 7 січня 2010 року. 47 total views, 1 views today

47 total views, 1 views today

Нормативна база

Статут НТУУ “КПІ” Колективний договір НТУУ “КПІ” Правила внутрішнього розпорядку НТУУ “КПІ” Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників НТУУ “КПІ” Пам’ятка з охорони праці для деканів факультетів, директорів інститутів, керівників структурних підрозділів, працівників та службовців НТУУ “КПІ” Положення про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ” Положення про кафедру …

53 total views, 1 views today