Магістерська робота [Текст]: метод. вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 8.05100304 “Прилади і системи екологічного моніторингу/ Уклад. В. А. Порєв., В. П. Маслов – К. : НТУУ “КПІ”, 2014. – 28 с. 

Укладачі:            Порєв Володимир Андрійович, д-р техн. наук, проф.

                            Маслов Володимир Петрович, д-р техн. наук, проф.

 

Відповідальний

редактор:            Маркін Максим Олександрович, канд. техн. наук

 

Рецензент:           Киричук Юрій Володимирович, канд. техн. наук, доц.

 347 total views,  1 views today

Завантаження